top of page
3 (1).jpg

Doç.Dr. Hüseyin Biçeroğlu

Ege Üniversitesi

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Anabilim Dalı

17.jpg

ÖZGEÇMİŞ

Ankara doğumlu olan Dr. Biçeroğlu ilk öğrenimini Kocaeli Gebze Darıca İlköğretim Okulunda, Orta öğrenimini Fevziye Mektepleri Vakfı Nişantaşı Işık Lisesi’nde, Lise eğitimini ise Üsküdar Fen Lisesi’nde tamamlamıştır. 1998‐2004 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmiş ve 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalında ihtisasa başlamıştır. Haziran 2010‐Haziran 2011 tarihleri arasında Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Doktora Araştırma Bursu almaya hak kazanarak ve İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından görevlendirilerek ABD’de “University of Florida McKnight Brain Institute Department of Neurosurgery"de Prof. Dr. Albert Rhoton Jr.’ın yanında “Microsurgical Neuroanatomy Fellow"u olarak Ak Madde ve Nukleus Diseksiyonları, Davranışsal ve Kognitif Nöroşirurji’nin Cerrahi Anatomisi üzerine çalışmıştır ve Şubat 2012 tarihinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalındaki ihtisasını tamamlayarak Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olmuştur. Evli 14 yaşında ve 8 yaşında iki erkek çocuk babası olan Dr. Biçeroğlu Mayıs 2012-Kasım 2013 tarihleri arasında T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde mecburi hizmetini yapmıştır. Şubat 2014- Nisan 2020 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı’nda Uzman Doktor olarak çalışmıştır. Ege Üniversitesinde geçirdiği bu sürenin 4.5 yılında ayda 15 gece ameliyat yapmış veya yaptırmış ,  nöbet ertesi gün de ameliyat yapmaya ve yaptırmaya devam ederek yoğun bir dönem geçirmiştir. Bilimsel geçmişinde  16 kitap , 13 Kitap Bölümü , 33 Ulusal-Uluslararası Makale, 114 Ulusal-Uluslararası Bildiri ve Poster , 120 Atıf yer almaktadır . Ulusal-Uluslararası Bilimsel Kongre,Toplantı ve Kurslarda 45 farklı faaliyet için  ''Davetli Konuşma'' , ''Oturum Başkanlığı''  veya  ''Kurs Eğitmenliği''  daveti almış ve gerçekleştirmiştir.  Halen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı’nda Doçent Doktor olarak çalışmaktadır. 

Eğitim Geçmişi

Eğitim Bilgileri


2005 - 2012
Tıpta Uzmanlık, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Beyin Ve Sinir
Cerrahisi Anabilim Dalı, Türkiye

 


2010 - 2011
Post Doktora, University of Florida, Mc Knight Brain Institute , Department Of Neurosurgery ,
Amerika Birleşik Devletleri

 


1998 - 2004 Yüksek Lisans, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

 


Yabancı Diller
Almanca, B1 Orta İngilizce, C1 İleri

Kitap & Kitap Bölümleri


Kranial Rizopatiler
Biçeroğlu H.
US Akademi, İzmir, 2020


PSİKOŞİRÜRJİ
Biçeroğlu H.
US akademi, İzmir, 2020


AĞRI CERRAHİSİ
Biçeroğlu H.
US Akademi, İzmir, 2020


Hareket Bozuklukları Cerrahisi
Biçeroğlu H.
US Akademi, İzmir, 2020


Fonksiyon Değerlendirme ve Görüntüleme Teknikleri
Biçeroğlu H.
US Akademi, İzmir, 2020


Fonksiyonlara Özel Organizasyon
Biçeroğlu H.
US Akademi, İzmir, 2020


Bölgelere Göre Fonksiyonel Organizasyon
Biçeroğlu H.
US Akademi, İzmir, 2020


Kranial ve Periferik Sinirlerin Fonksiyonel ve Mikrocerrahi Anatomisi
Biçeroğlu H.
US Akademi, İzmir, 2020


EPİLEPSİ CERRAHİSİ
Biçeroğlu H.
Us Akademi, İzmir, 2020


Ak Madde ve Gri Maddenin Fonksiyonel Anatomisi
Biçeroğlu H.
US Akademi, İzmir, 2020


Başlıca Nörolojik ve Psikiyatrik Hastalıklar ve

Medikal Tedavi Yöntemleri,

Fonksiyonel ve Kognitif
Özellikleri
Biçeroğlu H.
US AKADEMİ, İzmir, 2020


SPASTİSİTE CERRAHİSİ
Biçeroğlu H.
US Akademi, İzmir, 2020


Fonksiyonun Nöroşirurjikal Anatomisi
Biçeroğlu H., Tönge M., Seçkin M., Adıgüzel E., Gürvit H., Hancı M. M.
US Akademi, İzmir, 2019


Beyin ve Sinir Cerrahisinde Acil Yaklaşımlar
Karagöz C., Biçeroğlu H.
Akut Bilinç Kaybının Değerlendirilmesi ,  Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2019


FONKSİYONUN NÖROŞİRURJİKAL ANATOMİSİ
Arslan D., Biçeroğlu H.
Klaustral Lifler, Hüseyin Biçeroğlu,Mehmet Tönge,Mustafa Seçkin,Esat Adıgüzel,Hakan Gürvit,Murat Hancı, Editör,
Us Akademii, İstanbul, ss.535-541, 2019


Endoskopik Sinüs Cerrahisi Atlası
KARCI H. B. , BİÇEROĞLU H.
Sellar Parasellar Bölge Anatomisi, Prof.Dr. Bülent Karcı , Prof.Dr. Raşit Midilli , Do.Dr. Sercan Göde, Editör, NobelTıp Kitabevi, İstanbul, ss.75-94, 2019


FONKSİYONUN NÖROŞİRURJİKAL ANATOMİSİ
Arslan D., Biçeroğlu H.
Ekstrem Kapsül, Hüseyin Biçeroğlu,Mehmet Tönge,Mustafa Seçkin,Esat Adıgüzel,Hakan Gürvit,Murat Hancı, Editör,
US Akademi , İzmir, ss.481-485, 2019


FONKSİYONUN NÖROŞİRURJİKAL ANATOMİSİ
Arslan D., Biçeroğlu H.
Eksternal Kapsül, Hüseyin Biçeroğlu,Mehmet Tönge,Mustafa Seçkin,Esat Adıgüzel,Hakan Gürvit,Murat Hancı,
Editör, Us Akademi, İzmir, ss.485-493, 2019


Nörolojik Bilimler Kitabı
BİÇEROĞLU H., TURHAN T.
Hidrosefali Tedavisi, Prof. Dr Emre Kumral, Editör, Ege Üniversitesi Yayınları Tıp Fakültesi Yayını, İzmir, 2019


Nöroşirurji Yeterlik Sınavına Hazırlık
Biçeroğlu H., Hancı M. M.
Us Akademi, İzmir, 2016


Baş Boyun ve Beyinin Nöroşürurjikal Anatomisi
BİÇEROĞLU H., HANCI M. M.
US Akademi, İzmir, 2016


NÖROŞİRURJİ YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK
Nasırov R., Biçeroğlu H.
Periferik Sinir Sistemi Cerrahisi .Rauf Nasırov, Hüseyin Biçeroğlu ., US Akademi , İzmir, ss.453-460, 2016


NÖROŞİRURJİ YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK
Davran H., Biçeroğlu H., Girgin Biçeroğlu G.
Nöroanestezi, Uzm.Dr.Hüseyin Biçeroğlu,Prof.Dr.Murat Hancı, Editör, US Akademi , İzmir, ss.71-89, 2016


Omurga nın Cerrahi Anatomisi
BİÇEROĞLU H., HANCI M. M.
INTERTIP, Ankara, 2013

Omurga’nın Cerrahi Anatomisi . Biçeroğlu H.
OMURGA VE OMURİLİK YARALANMALARI.Murat Hancı, Editör, intertıp, İstanbul, ss.11-36, 2013


Spastisite
Biçeroğlu H.
Spastisitenin Anatomik Temelleri, Prof.Dr. Murat Hancı,Doç.Dr. Belgin Erhan, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul,
ss.53-60, 2011


NÖROŞİRURJİYE GİRİŞ
Biçeroğlu H., Ulu M. O. , Tanrıöver N., Çıplak N.
Supra ve İnfratentorial Bölge ve Ventriküller’in Mikrocerrahi Anatomisi , Prof.Dr.Mustafa Uzan, Editör, Cerrahpaşa
Tıp Fakültesi 40.Yıl Yayınları, İstanbul, ss.11-64, 2010


NÖROŞİRURJİYE GİRİŞ (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 40.Yıl Yayınları)
Biçeroğlu H., Ulu M. O. , Tanrıöver N., Çıplak N.
Nöroembriyoloji ve Nörofizyoloji’ye Giriş, Prof.Dr. Mustafa Uzan, Editör, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 40.Yıl Yayınları,

 1. İstanbul, ss.1-10, 2010

Rhoton Society Meeting

11 (1).jpg
11 (2).jpg

Tianjin Hospital Visit

Oliveira Skull Base Course

16%20(2)_edited.jpg

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 

 • 2020 Tıbbi Uygulama Hatalarında Temel Bilirkişilik Eğitimi (Uzaktan Eğitim ),  Acıbadem  Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

 • 2020 Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı ( Uzaktan Eğitim ),  İstanbul Üniversitesi - Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • 2020. 5. Hipofiz Adenomlarının Tedavisinde Endoskopik Endonazal Kafa Tabanı Cerrahisi Kursu ve 3. Hipofiz Hastalıklarında Hemşirelik Bakımı Kursu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa

 • 2020. 2. Kafatabanı Kadavra Kursu, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi ( İstanbul)

 • 2019 15. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi, Sinir Sistemi Cerrrahisi Derneği ( Edirne )

 • 2019 4th Clinical Neuroscience Course '' Current state and future in deep brain stimulation in Parkinsons disease'',  Ondokuz Mayıs Üniversitesi ( Samsun )

 • 2019 Binesymposium Neurovascular Conference: Bosphorus International Neuroscience Symposium, Acıbadem Maslak Hospital

 • 2019 1. Beyin Ak Madde Diseksiyon Kursu, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi ( İstanbul )

 • 2019 1. Endoskopik Kafa Tabanı Kadavra Kursu, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi ( İstanbul )

 • 2019 33. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi ,  Türk Nöroşirürji Derneği

 • 2018 Kafa Tabanı Kadavra Kursu,  Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

 • 2018 International Endoskcopic Skull Base Surgery- Huanhu Symposium, 7th Microsurgical Anatomy Symposium ,  Rhoton Society ( Tianjin, China )

 • 2018 Neurosurgery Course Series-7 Masters in İstanbul, Prof.Dr. Evandro de Oliveria skull Base Course,  Bahçeşehir Üniversitesi

 • 2018 3. Kafa Tabanı Kongresi, Kafa Tabanı Cerrahisi Derneği

 • 2017 Vestibüler Schwannom ve İnfratentoryal Vasküler Lezyonlar NOVA Sempozyumu,  Türk Nöroşirürji Derneği

 • 2017 16. World Congress of Neurosurgery,  World Federation of Neurological Societies

 • 2017 North American Skull Base Society 27th Annual Meeting ,North American Skull Base Society New Orleans , LA2017

 • 2017 İntrakranial Anevrizmalar ve Vasküler Nöroanatomi, Türk Nöroşirürji Derneği Cerrahi Nöroanatomi ve Nörovasküler Öğretim ve Eğitim Grupları ( Mersin Üniversitesi )

 • 2016 30. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi , Türk Nöroşirürji Derneği

 • 2016 International Basic Neurosurgery Course Term 2 Course 1 '' Neurotrauma and Functional Neurosurgery '', , Türk Nöroşirürji Derneği ( Antalya )

 • 2015 6th International Symposium on Microsurgical Anatomy , Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2015 6th International Symposium on Microsurgical Anatomy Pre-Meeting Cadaver Course, Bahcesehir University

 • 2015 60. Yıl Onuruna Ege Üniversitesi Beyin Fonksiyonel ve Kognitif Mikrocerrahi Anatomisi Sempozyumu, Ege Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

 • 2015 29. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi . Türk Nöroşirürji Derneği ( Antalya )

 • 2015 International Basic Neurosurgery Course '' Neurovascular Surgery '' , Türk Nöroşirürji Derneği ( Antalya )

 • 2015 60. Yıl Onuruna Ege Üniversitesi 1. Endoskopik Kafatabanı Cerrahisi Sempozyumu, Ege Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

 • 2015 International DBS Surgery & Microelectrode Recording Cadaver Course, Bahçeşehir Üniversitesi

 • 2015 İntrinsik Beyin Lezyonları için Ak Madde Yollarının Üç Boyutlu Mikroanatomisi ve Cerrahisi , Türk Nöroşirürji Derneği Cerrahi Nöroanatomi Eğitim ve Öğretim Grubu ( Ankara Üniversitesi )

 • 2014 Hacettepe 3. Endoskopik Kafatabanı Cerrahisi Kursu , Hacettepe Üniversitesi

 • 2014 Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkolojik Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu Sempozyumu ,  Türk Nöroşirürji Derneği ( Barbaros Point Hotel / İstanbul )

 • 2014 Temel Moleküler Nöroonkoloji Kursu, Türk Nöroşirürji Derneği TURNOG ( İstanbul )

 • 2014 İleri Endoskopik Kafa Kaidesi ve Hipofiz Cerrahisi Kadavra Kursu ,  Kocaeli Üniversitesi

 • 2014 Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Omurga ve Omurilik Tümörleri Sempozyumu,  Türk Nöroşirürji Derneği

 • 2014 Skull Base Surgery Cadaver Course : Hands on Cadaveric Workshop, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı ,İstanbul

 • 2014 1 st ASNO Skull Base Anatomy Course : Hands-on Cadaveric Workshop ,  Asian Society for Neuro-Oncology (Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul)

 • 2014 Skull Base Surgery Cadaver Course , Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı ,İstanbul

 • 2014 28. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi , 28. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi

 • 2014 Lumbosakral Bölgede Girişimsel Ağrı Uygulamaları ,  Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu

 • 2013 10. Prof.Dr.Feyyaz Berkay Günleri Frontotemporal Bölge ve İnsular Lob Cerrahisi,  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

 • 2013 Kafa Tabanı Cerrahisi Kadavra Kursu , Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü

 • 2013 TÜRK NÖROŞİRÜRJİ YETERLİK SERTİFİKASI, TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ

 • 2013 27. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi , Türk Nöroşirürji Derneği

 • 2012 3rd International Levantine Forum, Ufuk Üniversitesi

 • 2012 SSCD 8. Bilimsel Kongresi , Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği

 • 2012 Beyin Fonksiyonel Organizasyonu ve Bağlantı Yolları,  Yeditepe Üniversitesi

 • 2012 4th International Symposium of Clinical Applied Anatomy (ISCAA),  Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği ( Ankara Üniversitesi )

 • 2012 14. Ulusal Anatomi Kongresi, Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği Başkanı

 • 2012 26. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi , Türk Nöroşirürji Derneği

 • 2011 Türk Nöroşirürji Derneği Cerrahi Nöroanatomi Öğretim ve Eğitim Grubu 2011 Kursu, Kafatabanı
  ve Bazal Sisternaların Endoskopik Cerrahisi Anatomisi, , Ankara Üniversitesi ,Ankara Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı

 • 2011 Microsurgical Approaches to the Brain, Ventricles, and Skull Base, Depatment of Neurological Surgery, University of Florida McKnight Brain Institute Gainesville Florida

 • 2011 Florida Senior Resident Skull Base Course, University of Florida

 • 2011 79th AANS Annual Meeting ,  American Association of Neurological Surgeons

 • 2011 Approaches to the Skull Base Workshop,  University of Florida -Medtronic Midas Rex Institute , Forth Worth Texas

 • 2010 Türk Nöroşirürji Derneği Cerrahi Nöroanatomi Öğretim ve Eğitim Grubu Kursu : Serebrovasküler By-pass Teknikleri ve Serebrum Ak Madde Yollarının Mikrocerrahi Anatomisi,  Türk Nöroşirürji Derneği ( Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi )

 • 2010 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 7. Prof.Dr. Feyyaz Berkay Günleri ,  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

 • 2010 Microsurgical Neuroanatomy ( Post Doctoral Associate ),  The Department of Neurological Surgery , University of Florida Brain Institute Gainesville , Florida

 • 2010 TOEFL, Yabancı Dil, ETS Listening, Learning, Leading

 • 2009 2. Endoskopik Sellar Parasellar Bölge Cerrahisi Kursu , Hacettepe Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

 • 2009 Türk Nöroşirürji Derneği Stereotaktik ,Fonksiyonel, Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi Öğretim ve Eğitim
  Grubu Tremor ve Epilepsi konulu Sonbahar Sempozyumu, Türk Nöroşirürji Derneği ( Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi)

 • 2009 Cerrahpaşa Nöroloji Günleri 5 Olgularla Nöroloji , İstanbul Üniversitesi , Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 • 2009 Supra-İnfratentoriyal Bölge ve Ventriküllere Mikrocerrahi ve Endoskopik Yaklaşımlar Kursu  Türk Nöroşirürkji Derneği Cerrahi Nöroanatomi Öğretim -Eğitim Grubu ( İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi)

 • 2009 23. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi , Türk Nöroşirürji Derneği

 • 2008 Serebrovasküler Lezyonların Tedavisinde Mikro-Nöroşirürjikal ve Endovasküler Yöntemler Kursu,  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı ve Nöroradyoloji Bilim Dalı

 • 2008 2nd Course of Endoskopic Pituitary Surgery,  Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty Depatment of Neurosurgery

 • 2008 Türk Nöroşirürji Derneği Öğretim ve Eğitim Kurulu Araştırma Kurulu 3. Kurs : Etikten Araştırmaya Araştırmadan Yayına, Türk Nöroşirürji Derneği ( Zonguldak Karaelmas Üniversitesi)

 • 2008 22. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi , Türk Nöroşirürji Derneği

 • 2007 1. Endoskopik Hipofiz Cerrahisi Kursu ,  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı

 • 2007 21. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi , Türk Nöroşirürji Derneği

 • 2007 Patolojik Omurga Kırıklarının Tedavisinde Vertebroplasti , Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği ( İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi )

 • 2006 Deney Hayvanları Uyglama ve Etik Kursu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

 • 2006 4. Feyyaz Berkay Günleri: Microsurgery Course of İntrkranial Aneurysms,  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

 • 2005 3. Feyyaz Berkay Günleri : Endoskopik Hipofiz Cerrahisi ,  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı

 

Yaptığı Tezler


2012
Lateral ve Bazal Temporal Lobun Sulkal Varyasyonları:Cerrahi Anatomi ve MRG Sonuçlarının
Mezial Temporal Bölgeye Yaklaşım için Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa,
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık

Araştırma Alanları


Tıp, Sağlık Bilimleri, Temel Tıp Bilimleri, Anatomi, Dahili Tıp Bilimleri, Nöroloji, Cerrahi Tıp Bilimleri, Sinir Sistemi Cerrahisi

Resim Galerisi

Resim1.jpg
12715293_10154972418603532_8323171574098
49017683_10157996064018532_3071533049846
42889855_10157779444908532_6814636583484
36603267_10157543595038532_7974598836570
23755563_10156942302668532_8728958247669
33147968_10157431326063532_7036323717059
36570391_10157543595058532_2752759993022
17038661_10156129922408532_6417380468996
13316989_10155262581928532_6865221560405
12087876_10154693347783532_3022699685886
12052413_10154699372818532_9688042584354
12029764_10154983921353532_6482233073194
421347_10150617518218532_1362927161_n.jp
198080_10150123380778532_1665939_n.jpg
257935_10150216835258532_3852755_o.jpg
423229_10150679246968532_2108434354_n.jp
1911968_10153844731993532_23767532434150
335393_10150616483583532_1523075634_o.jp
10551693_10153750683793532_3875610358684
400163_10150616478688532_206065858_n.jpg
404840_10150617518293532_794350382_n.jpg
10688152_10153844731193532_5934569739686
181707_10150099475528532_1702154_n.jpg
17.jpg
168063_10150099477673532_6613950_n.jpg
166867_10150099476073532_5020895_n.jpg
180311_10150099474773532_4172486_n.jpg
rhoton-lab-2010-wp
179223_10150099477828532_6515523_n.jpg
181067_10150099473763532_335877_n.jpg
5 (2).jpg
3 (1).jpg
3 (2).jpg
14 (2).jpg
14 (1).jpg
16 (1).jpg
84922743_10159109906023532_4834212075079
42888297_10157779444633532_3775183825487
36572367_10157543595083532_5943921720447
29512683_10157279348208532_5819175821264

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 

 • Omurilik Tümörleri BİÇEROĞLU H. Türk Nöroşirurji Derneği 29.Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan 2015 . Kaya Palazzo Kongre Merkezi, Antalya, Türkiye,17 Nisan 2015 - 21 Nisan 2105

 • HEMOFİLİ A TANILI HASTADA POSTERİOR FOSSA CERRAHİSİ; PERİOPERATİF YÖNETİM Kip A. D. , Keklik Karadağ F., Biçeroğlu H., Karadağ A., Saydam G., Şahin F. 6. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu , Antalya, Türkiye, 21 - 23 Şubat 2020, ss.120

 • Derin Beyin Çekirdeklerinin Anatomisi BİÇEROĞLU H. Acıbadem Üniversitesi 1. Beyin Ak Madde Diseksiyon Kursu, İstanbul, Türkiye, 31 Ağustos - 01 Eylül 2019

 • Anterior Kafa Tabanı Menengiomları BİÇEROĞLU H. Acıbadem Üniversitesi 1. Endoskopik Kafa Tabanı Kadavra Kursu, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Mayıs 2019

 • Endoskopi çağında İntra-Ventriküler Yerleşimli Tümörlerin Mikroşirurjikal Rezeksiyonu Üç Yılda opere edilen 17 Olgunun Retrospektif Değerlendirmesi ÖZGİRAY E., Davran H., BİÇEROĞLU H., ÇALIŞKAN K. E. , YURTSEVEN T., ÇAĞLI M. S. Türk Nöroşirurji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019

 • Menenjiomalarda Moleküler Biyolojik Gelişmeler: Tarihsel Perspektif BİÇEROĞLU H. Türk Nöroşirurji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019

 • Eagles’s Syndrome-A Review Of Literature And Two Case Reports of Carotid Artery Dissection Caused by Elongated Styloid Process. AY L., BİÇEROĞLU H., YURTSEVEN T. Türk Nöroşirurji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019

 • Anterior Kafa Tabanı Menengiomları BİÇEROĞLU H. Acıbadem Üniversitesi Kafatabanı Kursu, İstanbul, Türkiye, 1 - 02 Aralık 2018

 • Bazal Ganglionlar ve Nukleus Anatomisi BİÇEROĞLU H. Orta Hat ve Ventriküliçi Yerleşimli Lezyonlar Nova Sempozyumu., İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018

 • Hardware-related infections seen after implantable pulse generatorreplacement in Parkinson‘s patientswho underwent Deep BrainStimulation: A Single Center Experience ACARER A., BİÇEROĞLU H., ÖZGİRAY E., ÇOLAKOĞLU Z. International Congress of Parkinson’xxs Disease and Movement Disorders, 5 - 09 Ekim 2018

 • Can brittle dyskinesia be one of the causes of Twiddler syndrome inDeep Brain Stimulation? ACARER A., BİÇEROĞLU H., YURTSEVER T., ÇOLAKOĞLU Z. International Congress of Parkinson’xxs Disease and Movement Disorders, 5 - 09 Ekim 2018

 • CHOROID PLEXUS PAPILLOMA WITH ARACHNOIDITIS MIMICKING HEMANGIOBLASTOMA ERASLAN C., BİÇEROĞLU H., AKALIN T., GÜNEYLİ S., ÇALLI M. C. XVI. BALKAN CONGRESS OF RADIOLOGY, Aydın, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018

 • Choroıd Plexus Papılloma Wıth Arachnoıdıtıs Mımıckıng Hemangıoblastoma ERASLAN C., BİÇEROĞLU H., AKALIN T., GÜNEYLİ S., ÇALLI M. C. Xvı. Balkan Congress Of Radıology, Aydın, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018

 • Can brittle dyskinesia be one of the causes of Twiddler syndrome in Deep Brain Stimulation?Acarer A., Biceroglu H., Yurtsever T., Colakoglu Z. International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders, Hong Kong, Hong Kong, 5 - 09 Ekim 2018, cilt.33

 • Hardware-related infections seen after implantable pulse generator replacement in Parkinson's patients who underwent Deep Brain Stimulation: A Single Center Experience Acarer A., Biceroglu H., Ozgiray E., Colakoglu Z. International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders, Hong Kong, Hong Kong, 5 - 09 Ekim 2018, cilt.33

 •  Morphologıcal Changes Of Corpus Callosum On Mrı In Patıents Wıth Hydrocephalus Following Ventrıculoperıtoneal Shuntıng Surgery ERASLAN C., GÜNEYLİ S., BİÇEROĞLU H., Şahin N., ÖZGİRAY E., KİTİŞ Ö. European Socıety Of Neuroradıology 41st Annual Meetıng, Rotterdam, Hollanda, 19 - 23 Eylül 2018

 • MORPHOLOGICAL CHANGES OF CORPUS CALLOSUM ON MRI IN PATIENTS WITH HYDROCEPHALUS FOLLOWING VENTRICULOPERITONEAL SHUNTING SURGERY ERASLAN C., GÜNEYLİ S., BİÇEROĞLU H., ŞAHİN N., ÖZGİRAY E., KİTİŞ Ö., ÇALLI M. C. EUROPEAN SOCIETY OF NEURORADIOLOGY 41ST ANNUAL MEETING, Rotterdam, Hollanda, 19 - 23 Eylül 2018, cilt.60, ss.499

 • 3D-HDR Documented MRI Navigated Microsurgcal Anatomy of Human Brain Nuclei and Fiber Systems BİÇEROĞLU H. 
  2018 International Endoscopic Skull Base Surgery- Huannhu Symposium, 7th International Microneurosurgical Anatomy Symposium, 1st Rhoton Society Meeting, Tianjin, Çin, 29 Haziran - 01 Temmuz 2018   3D MRI Navigated Microsurgical Anatomy of Human Brain Nuclei and Fiber Systems. Neurosurgery . BİÇEROĞLU H. Course Series 7– 4th Prof. Dr. Evandro de Oliveira Skull Base Course , Prof. Rhoton Anatomy Lab BAU Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2018 

 • Morphological Changes Of Corpus Callosum On Mrı In Patients With Hydrocephalus Following Ventriculoperitoneal Shunting Surgery BİÇEROĞLU H., ERASLAN C., GÜNEYLİ S., Şahin N., KİTİŞ Ö., ÇALLI M. C. Türk Nöroşirurji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2018

 • Ankilozan Spondilit, Araknoidit, Multipl Sayı ve Boyutta İntrakranial-Spinal Kistik Lezyonlara Eşlik eden 4. Ventrikül Yerleşimli Koroid Pleksus Papillomu Olgusu. BİÇEROĞLU H., ERASLAN C., YURTSEVEN T. Türk Nöroşirurji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2018

 • Posterior Servikal Mikrodisektomi Serisi: Beş Yıllık Klinik Tecrübe. Gabor L. A. , BİÇEROĞLU H., ÇAĞLI M. S. Türk Nöroşirurji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2018

 • Vertebral Hiperosteoz: disfajiye yol açan dev servikal osteofitler BİÇEROĞLU H., BOLAT E., Orak S., ERASLAN C., YURTSEVEN T. Türk Nöroşirurji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2018

 • Geçici İskemik Atakla Prezente Olan, Karotid Arter Basısı Cerrahı ile düzelen Eagle Sendromu Vaka Serisi. BİÇEROĞLU H., Çınar C., Orak S., YURTSEVEN T. Türk Nöroşirurji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2018

 • Kafa Tabanı Cerrahisinde Rekonstrüksyon ,Rehabilitasyon ve Yaşam Kalitesi BİÇEROĞLU H. Kafa Tabanı Derneği 3. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Mart 2018

 • Temporal Kemik Cerrahi Anatomisi: “Disseksiyonun Önemi” BİÇEROĞLU H. Vestibüler Schwannon ve İnfratentorial Vasküler Lezyonlar ,Nova 2017 Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Aralık 2017 ENDONAZAL HIPOFIZ CERRAHISINDE ÇIFT NASOSEPTAL FLEP VE RESCUE FLEP TEKNIĞININ KARŞILAŞTIRILMASI. GÖDE S., BENZER M., KAYA İ., ATEŞ M. S. , MİDİLLİ R., BİÇEROĞLU H., ÖZGİRAY E., KARCI H. B.39. Türk Ulusal KBB ve Baş boyun cerrahisi kongresi, Türkiye, 8 - 12 Kasım 2017 POSTERIOR FOSSA CERRAHISI DENEYIMIMIZ. BENZER M., GÖDE S., KAYA İ., DURUSOY D., ATEŞ M. S. , MİDİLLİ R., BİÇEROĞLU H., ÖZGİRAY E., KARCI H.B. 39. Türk Ulusal KBB ve Baş boyun cerrahisi kongresi, Türkiye, 8 - 12 Kasım 2017

 • Developmental of a Patient Spesific 3D-printed C1 SpineModel Preoperative Modelling for Comprehensive and Practical Vision System of Patient Specific Mass Screw Fixation  GÖKMEN F., BİÇEROĞLU H., ÖZER M. A. , ERASLAN C., KARAKAŞ A. B. , Alagöz A. K. , ÇAĞLI M. S.  XVI. World Congress of Neurosurgery, İstanbul, Türkiye, 20 - 25 Ağustos 2017

 • Application of the 3 Dimensional Cervical Spine Model forPatient Specific Mass Screw Fixation GÖKMEN F., BİÇEROĞLU H., ERASLAN C., KARAKAŞ A. B. , ÖZER M. A. , ÇAĞLI M. S. XVI World Congress of Neurosurgery, İstanbul, Türkiye, 20 - 25 Ağustos 2017 DEVELOPMENTAL OF A PATIENT SPESIFIC 3-D PRINTED C1 SPINE MODEL PREOPERATIVE MODELLING FOR COMPREHENSIVE AND PRACTICAL VISION SYSTEM OF PATIENT SPESIFIC MASS SCREW FIXATION GÖVSA F., BİÇEROĞLU H., ÖZER M. A. , ERASLAN C., KARAKAŞ A. B. , ALAGÖZ A. K. , ÇAĞLI M. S. XVI. WORLD CONGRESS OF NEUROSURGERY, İstanbul, Türkiye, 20 - 25 Ağustos 2017 

 • Compression of pons due to Hemostatic Matrix after pure endoscopic transsphenoidal narrow transclival approache for a giant skull base cordoma.No bleeding!! BİÇEROĞLU H., GÖDE S., Orak S., ÇAVUŞOĞLU E., ÇAĞLI M. S. XVI. WFNS World Congress of Neurosurgery, İstanbul, Türkiye, 20 - 25 Ağustos 2017

 • APPLICATION OF THE 3 DIMENTIONAL CERVICAL SPINE MODEL FOR PATIENT SPESIFIC MASS SCREW FIXATION GÖVSA F., BİÇEROĞLU H., ERASLAN C., KARAKAŞ A. B. , ÖZER M. A. , ÇAĞLI M. S. XVI. WORLD CONGRESS OF NEUROSURGERY, İstanbul, Türkiye, 20 - 25 Ağustos 2017

 • THE EFFICACY OF EPIDUROSCOPIC ADHSIOLYSIS AND ANALGESIC/STEROID INJECTION IN PATIENTS WITH LOW BACK, LEG PAIN AND FAILED BACK SURGERY SYNDROME NASİROV R., AKAY A., BİÇEROĞLU H., ÇAĞLI M. S. XVI. WORLD CONGRESS OF NEUROSURGERY, 20 - 25 Ağustos 2017

 • The Efficacy of Epiduroscopic Adhesiolysis and Analgesic/Steroid Injection in Patients with Low Back, Leg Pain and Failed Back Surgery Syndrome nasırov r., AKAY A., BİÇEROĞLU H., ÇAĞLI M. S. XVI. WFNS World Congress of Neurosurgery, İstanbul, Türkiye, 20 - 25 Ağustos 2017

 • Techniques for removing hundreds of little balls and penetrated wood sticks caused by grinder explosion and reconstruction of skull base BİÇEROĞLU H., ERASLAN C., Orak S., BOLAT E., YURTSEVEN T. XVI. WFNS World Congress of Neurosurgery, İstanbul, Türkiye, 20 - 25 Ağustos 2017

 • klivus kordomalarının endoskopik endonazal tedavi sonuçlarıATEŞ M. S. , DURUSOY D., KAYA İ., BİÇEROĞLU H., GÖDE S., ÖZGİRAY E., MİDİLLİ R., ÇAĞLI M. S. , KARCI H.B.13. türk rinoloji kongresi, 5. ulusal otoloji nörootoloji kongresi, 1. ulusal baş boyun cerrahisi kongresi, Türkiye, 4Mayıs - 07 Temmuz 2017

 • Endoskopik Endonazal Transsfenoidal Hipofiz ve Kordoma Cerrahisi Sırasında Tur Kullanımının Kohlear Fonksiyon Üzerine Etkisi GÖDE S., ATEŞ M. S. , KAYA İ., BİÇEROĞLU H., ÖZGİRAY E., MİDİLLİ R., KARCI H. B.13. türk rinoloji kongresi, 5. ulusal otoloji nörootoloji kongresi, 1. ulusal baş boyun cerrahisi kongresi, Türkiye, 4 - 07Mayıs 2017

 • Hasta spesifik mass vidalamada 3D servikal omurga modellemesinin kullanımı ÇAĞLI M. S. , GÖKMEN F., BİÇEROĞLU H., ERASLAN C., Karataş A. B. , ÖZER M. A.Türk Nöroşirurji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Türkiye, 29 Mart- 02 Nisan 2017

 • Kronik Bel ve Bacak Ağrısı ve Başarısız Bel Cerrahisi Sendromunda Epiduroskopik Adezyolizis ve Analjezik/ Steroid Enjeksiyonunun Etkinliğinin Retrospektif İncelenmesinasırov r., BİÇEROĞLU H., AKAY A., ÇAĞLI M. S.Türk Nöroşirurji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017

 • Kombine endoskopik transsfenoidal transklival ve far lateral transkranial yaklaşımla total çıkarılan kordoma BİÇEROĞLU H., GÖDE S., Orak S., ÇAVUŞOĞLU E., ÇAĞLI M. S. Türk Nöroşirurji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017

 • KRONİK BEL VE BACAK AĞRISI VE BAŞARISIZ BEL CERRAHİSİ SENDROMUNDA EPİDUROSKOPİK ADEZYOLİZİS VE ANALJEZİK/ STEROİD ENJEKSİYONUNUN ETKİNLİĞİNİN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ NASİROV R., BİÇEROĞLU H., AKAY A., ÇAĞLI M. S. Türk Nöroşirurji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017

 •  Canavar Taşı yaralanmalarında cerrahi teknikler: Onlarca küçük metal nasıl çıkartılır? BİÇEROĞLU H., ERASLAN C., Orak S., BOLAT E., YURTSEVEN T. Türk Nöroşirurji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017

 • Kliplenmiş anevrizması olan hastalarda geç dönemde ortaya çıkan de novo anevrizma: Bu hastalar takip edilmeli mi? Olgu sunumu ve literatür derlemesi. ÖZGİRAY E., BİÇEROĞLU H., KILIÇ T. Ö. , ANADOLU Ö. Türk Nöroşirurji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017

 • Pür endoskopik transsfenoidal yolla dar koridor tekniğiyle total çıkarılmış dev kordoma vakasında kanama durdurucu maddeye bağlı pons basısı: Kanamadık!! BİÇEROĞLU H., GÖDE S., Orak S., ÇAVUŞOĞLU E., ÇAĞLI M. S. Türk Nöroşirurji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017

 • VERTEBRAL HİPEROSTEOZ: DİSFAJİYE YOL AÇAN DEV SERVİKAL OSTEOFİTLER BİÇEROĞLU H., BOLAT E., ORAK S., ERASLAN C., YURTSEVEN T. TÜRK NÖROŞİRURJİ DERNEĞİ 31. BİLİMSEL KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017, cilt.27, ss.257

 • CANAVAR TAŞI YARALANMALARINDA CERRAHİ TEKNİKLER: ONLARCA KÜÇÜK METAL NASILÇIKARTILIR? BİÇEROĞLU H., ERASLAN C., ORAK S., BOLAT E., YURTSEVEN T.TÜRK NÖROŞİRURJİ DERNEĞİ 31. BİLİMSEL KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017, cilt.27,ss.123

 • Anterior Koroidal Arter Anatomisi BİÇEROĞLU H. TND Cerrahi Nöroanatomi ve Nörovasküler Eğitim ve Öğretim Grupları Ortak Sempozyumu İntrakranialAnevrizmalar Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 14 - 15 Ocak 2017

 • Basilar invagination, surgical techniques, radiological results and clinical outcomes ÇAĞLI M. S. , BİÇEROĞLU H., nasırov r., GEZGİN İ., Sandal E. Neurosurgery: From the Classics to the future EANS 2016, Athens, Yunanistan, 4 - 08 Eylül 2016

 • C1 and C2 screw stabilization experience of a single institute for various diagnoses Sandal E., BİÇEROĞLU H., DÜZGÜN M., ÇAĞLI M. S. Neurosurgery: From theClassics to the future (EANS 2016), ATİNA, Yunanistan, 4 - 08 Eylül 2016

 • DOUBLE NASOSEPTAL FLAP TECHNIQUE IN TRANSSEPTAL TRANSSPHENOID APPROACH FOR ENDOSCOPICENDONASAL HYPOHYSECTOMY GÖDE S., BİÇEROĞLU H., ERDOĞAN U., ATEŞ M. S. , KAYA İ., MİDİLLİ R., KARCI H. B. European Respiratory Society International Congress 2016-SWEDEN, 3 - 07 Temmuz 2016

 • Endoskopik Endonazal Hipofizektomiler GÖDE S., ERDOĞAN U., BİÇEROĞLU H., ÖZGİRAY E., ÇAĞLI M. S. , YURTSEVEN T., ATEŞ M. S. , ŞAHİN F. F. KARAHAN C., MİDİLLİ R., et al. 12. Türk Rinoloji Kongresi, Türkiye, 21 - 24 Nisan 2016

 • Üçüncü Ventrikül Patolojilerinde Endoskopik Yaklaşımda Cerrahi Mikroanatomi: Transventriküler, Transsfenoidal, Posterior Yaklaşım BİÇEROĞLU H., KÜÇÜKYÜRÜK B., YAZAR U. Türk Nöroşirurji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2016

 • Omurga Metastazlarında Cerrahi Planlama KILIÇ T. Ö. , BİÇEROĞLU H., DÜZGÜN M., ÖZGİRAY E., YURTSEVEN T., ÇAĞLI M. S. Türk Nöroşirurji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2016

 • Üst Servikal Travmalarda Cerrahi Seçenekler BÖLÜK M. S. , BİÇEROĞLU H., DÜZGÜN M., ÖZGİRAY E., YURTSEVEN T., ÇAĞLI M. S. Türk Nöroşirurji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2016

 • Servikal Travmatik Dizilim Bozuklukları ÇAVUŞOĞLU E., BİÇEROĞLU H., ÖZGİRAY E., YURTSEVEN T., ÇAĞLI M. S. Türk Nöroşirurji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2016

 • MR Navigated Microsurgical and Functional Anatomy of Nuclei and Fibers of Central Core BİÇEROĞLU H. International Symposium on Microsurgical Anatomy. 6th ISMA, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2015

 • Central Core ve Ak Maddenin MR Korrele Mikrocerrahi Anatomisi 3D Anatomik Sunum BİÇEROĞLU H. 60.Yıl Onuruna Ege Üniversitesi Beyin Fonksiyonel ve Kognitif MikrocerrahiAnatomisi Sempozyumu., İzmir, Türkiye, 05 Haziran 2015

 • Beynin Fonksiyonel ve Kognitif Mikrocerrahi Anatomisi Tarihçesi BİÇEROĞLU H. 60.Yıl Onuruna EgeÜniversitesi Beyin Fonksiyonel ve Kognitif Mikrocerrahi Anatomisi Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 05 Haziran 2015

 • Primer Kemik Tümörünü Taklit Eden Konkal Tip Sfenoid Sinüs Yerleşimli Ektopik Hipofiz Adenoma Olgusu: Navigasyon Eşliğinde Endoskopik Transnazal Transsfenoidal Yaklaşım BİÇEROĞLU H., GÖDE S., Midilli R., ÇAĞLI M. S. TürkNöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Mayıs 2015

 • Frenik Sinir Stimülatörü İmplantasyonu: Olgu Sunumu ÇALIŞKAN K. E. , BİÇEROĞLU H., ÇAVUŞOĞLU E., Sandal E., Güneş B., nasırov r., Orak S., ÖZGİRAY E., ÇAĞLI M. S. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Mayıs 2015

 • Anterior Yaklaşımla Opere Edilen Lomber Kist Hidatik Olgusu: Cerrahi Teknik ve Nüanslar Orak S., BİÇEROĞLU H., ÇALIŞKAN K. E. , Sandal E., Güneş B., nasırov r., ÇAĞLI M. S. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

 • Endoskopik Transnazal Transfenoidal Yolla Opere Edilmiş Tshoma Olgusu BİÇEROĞLU H., GÖDE S., Midilli R., ÇAĞLI M. S. Türk Nöroşirurji Derneği 29.Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

 • Treatment of Basilar Invagination with Goels’ Technique ÇAĞLI M. S. , BİÇEROĞLU H., nasırov r., GEZGİN İ., Sandal E. Türk Nöroşirurji Derneği 29.Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

 • En Bloc Spondylectomies: Resection Via a Single Posterior Approach. ÇAĞLI M. S. , BİÇEROĞLU H., GEZGİN İ., nasırov r., ÇALIŞKAN K. E. , Sandal E. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

 • Kanamış Lomber Erişkin Epandimoma Olgusu BİÇEROĞLU H., Sandal E., BOLAT E., Güneş B., ÇALIŞKAN K. E. , nasırov r., Orak S., Girgin Biçeroğlu G., YURTSEVEN T. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

 • C1-C2 Vida Stabilizasyonu: Klinik Seri Sandal E., nasırov r., BİÇEROĞLU H., ÇALIŞKAN K. E. , Orak S., Güneş B., ÇAĞLI M. S. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

 • Sagittal Sinüsü Geçen Hemisferik İntraosseoz Menenjioma Olgusu nasırov r., BİÇEROĞLU H., BOLAT E., ÇALIŞKAN K. E. , Sandal E., Güneş B., Orak S., YURTSEVEN T., AKALIN T. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

 • Tümör İle Karışan Sakral Kist Hidatik Olgusu Sandal E., BİÇEROĞLU H., Orak S., nasırov r., Güneş B., ÇALIŞKAN K. E. , BOLAT E., YURTSEVEN T. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

 • Epiduroskopi Serisi: Avantajlar ve Dezavantajlar Işığında Hasta Seçimi Güneş B., BİÇEROĞLU H., Sandal E., Orak S., ÇALIŞKAN K. E. , nasırov r., ÇAĞLI M. S. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

 • Enstrümantasyon Revizyonları Klinik ve Radyolojik Analiz ÇALIŞKAN K. E. , BİÇEROĞLU H., Sandal E., Güneş B., nasırov r., Orak S., ÇAĞLI M. S. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

 • Siringosubaraknoid Şantlar: Teknik ÇALIŞKAN K. E. , BİÇEROĞLU H., BOLAT E., Sandal E., Güneş B., nasırov r., Orak S., YURTSEVEN T. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

 • İzole Sakrum Tutulumu ile Prezente Olan Paget Hastalığı Olgusu nasırov r., BİÇEROĞLU H., BOLAT E., ÇALIŞKAN K. E. , Sandal E., Güneş B., Orak S., YURTSEVEN T. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

 • Servikal Posterior Mikroforaminatomi ile Opere Edilen Servikal Disk Hernileri Serisi Sandal E., BİÇEROĞLU H., Orak S., ÇALIŞKAN K. E. , nasırov r., Güneş B., ÇAĞLI M. S. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

 • Lomber Anevrizmal Kemik Kistleri: Olgu Sunumu Güneş B., BİÇEROĞLU H., ÇALIŞKAN K. E. , Sandal E., nasırov r., Orak S., ÇAĞLI M. S. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

 • Tekrarlayan Lomber Spinal İntradural Lipom. Olgu Sunumu Orak S., BİÇEROĞLU H., ÇALIŞKAN K. E. , Güneş B., nasırov r., Girgin Biçeroğlu G., YURTSEVEN T. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

 • Presigmoid Yaklaşımla Opere Edilen Juguler Foramen Yerleşimli Lezyon: Cerrahi Zamanlama ve Rezeksiyon Miktarının Kararlaştırılmasında Göz Önüne Alınması Gereken Kriterler. BİÇEROĞLU H., BİLGEN C., ÇAĞLI M. S. Türk Nöroşirurji Derneği 29.Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

 • Lomber Dinamik Transpediküler Stabilizasyon Uygulanan Olgularda Kısa Dönem Radyolojik ve Klinik Sonuçların Analizi nasırov r.,  BİÇEROĞLU H., Orak S., Güneş B., Sandal E., ÇALIŞKAN K. E. , ÇAĞLI M. S. Türk Nöroşirurji Derneği 29.Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

 • Wernicke Basısı Yapan Kanamış Multiple Kavernom Olgusu: Konuşma Fonksiyonlarının Evrelere Göre Analizi . BİÇEROĞLU H., ÇALIŞKAN K. E. , Sandal E., Güneş B., nasırov r., Orak S., BOLAT E., Girgin Biçeroğlu G., YURTSEVEN T. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

 • Navigasyon Eşliğinde Yapılan Endoskopik Klivoodontoidektomi Olgusu BİÇEROĞLU H., GÖDE S., ÇALIŞKAN K. E. , Güneş B., Sandal E., Orak S., nasırov r., Midilli R., ÇAĞLI M. S. Türk Nöroşirurji Derneği 29. BilimselKongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

 • T12-L1 Disk Hernisi Cerrahisinde Anterolateral Transtorasik, Transplevral Yaklaşım: Olgu Sunumu ÇALIŞKAN K. E. , BİÇEROĞLU H., Güneş B., Sandal E., nasırov r., Orak S., ÇAĞLI M. S. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

 • Sercan Göde Hüseyin Biçeroğlu Sedat Çağlı Raşit Midilli Bülent Karcı Transnazalklıvo odontodektomı 11 Türk Rinoloji Kongresi 16 19 Nisan 2015 Antalya GÖDE S., BİÇEROĞLU H., ÇAĞLI M. S. , MİDİLLİ R., KARCI H. B. 11. Türk Rinoloji Kongresi, Türkiye, 16 - 19 Nisan 2015

 • Transnazal Klivo odontoidektomi GÖDE S., BİÇEROĞLU H., ÇAĞLI M. S. , MIDILLI R., KARCI H. B. 11. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Nisan 2015

 • Sellar,Parasellar ve Kafatabanının Endonöroşirurjikal Mikrocerrahi Nöroanatomisi BİÇEROĞLU H. 60. Yıl Onuruna Ege Üniversitesi 1. Endoskopik Kafatabanı Cerrahisi Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 28 Mart 2015

 • 3D MRI Navigated Functional ,Behavioral and Cognitive Microsurgical Neuroanatomy of Central Core . BİÇEROĞLU H International Deep Brain Stimulation SurgeryMicroelectrode Recording Cadaver Course, İstanbul, Türkiye, 6 - 07 Şubat 2015

 • Geçmişten günümüze ak madde yolları BİÇEROĞLU H. Türk Nöroşirürji Derneği Cerrahi Nöroanatomi Öğretim ve Eğitim Grubu . İntrinsik Beyin Lezyonları İçin Ak Madde Yollarının Üç Boyutlu Mikroanatomisi ve Cerrahisi Toplantısı Ankara Üniversitesi Anatomi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 17 Ocak 2015

 • En-Bloc Spondylectomies: Resection via Single Posterior Approach ÇAĞLI M. S. , BİÇEROĞLU H., nasırov r., GEZGİN İ., ÇALIŞKAN K. E. , Sandal E. 8th AsiaPasific Cervical Spine Meeting, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2014

 • Treatment of Basilar İnvagination with Goels Technique ÇAĞLI M. S. , BİÇEROĞLU H., nasırov r., GEZGİN İ., Sandal E. 8th Asia Pasific Cervical Spine Meeting, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2014

 • Endoscopic Endonasal Anatomy and Approaches to Anterior Skull Base BİÇEROĞLU H. 1st ASNO Skullbase Anatomy Course : Hands on Cadaveric Workshop, İstanbul, Türkiye, 10 - 11 Eylül 2014

 • Lateral Skull Base Approaches : Presigmod Approach BİÇEROĞLU H. Kafatabanı Cerrahisi Kursu.Prof.Dr.Rhoton Anatomi Laboratuarı Resmi Açılışı. Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 30 Mayıs - 01 Haziran 2014

 • Lomber Diskopatili Hastaların 5 Aşamalı PumdacG Algoritması, Lomber Mr ve Spinal Mouse Ölçümleri: 4000 Hastanın 550 Günlük Takibi, Konservatif Yaklaşımın Uzun Dönem Klinik, Radyolojik, Fonksiyonel ve Cerrahi Sonuçlarının Prediktif Değeri BİÇEROĞLU H., ÖZER KAYA D., Kaymaz H., TOPRAK ÇELENAY Ş., ÖZÜDOĞRU A., Girgin Biçeroğlu G., Durna F., HANCI M. M. Türk Nöroşirurji Derneği 28. BilimselKongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Nisan 2014

 • Anterior Fossa Yaklaşımlarında Kognisyon , Konuşma ve Davranışın Mikrocerrahi Anatomisi BİÇEROĞLU H. Kafa Tabanı Cerrahisi Kadavra Kursu . İstanbul Marmara Üniversitesi NörolojikBilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Eylül 2013

 • Anatomical Consideration for Focal Transnasal Approach to the Upper, Middle, and Lower Clivus . funaki t., BİÇEROĞLU H., miyamoto s., rhoton a. 15th WFNS World Congress ,COEX Convention Exhibition Center, Seoul, Güney Kore, 8 - 13 Eylül 2013

 • Orta Anadolu’da geleneksel Bel Cekme” yöntemi uygulanan ve progresyon gosterip cerrahiye giden vakanın klinikoradyolojik incelenmesi: Vaka Sunumu BİÇEROĞLU H., Kaymaz H., Durna F., Girgin Biçeroğlu G. Türk Norosirurji Dernegi 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Nisan 2013

 • Serebral Akmaddenin Mikroanatomisi Işığında Hemisferotomi Tekniğinin Cerrahi Adımlarının İncelenmesi KÜÇÜKYÜRÜK B., TANRIÖVER N., BİÇEROĞLU H., UZAN M., rhoton a. Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Nisan 2013

 • İnternal Kapsülün Arteriyel Beslenmesi KÜÇÜKYÜRÜK B., TANRIÖVER N., BİÇEROĞLU H., SANUS G. Z. , Ak H., rhoton a. Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Nisan 2013

 • Konuşma’nın Mikrocerrahi Anatomisi: MR rehberliginde 3DHDR tekniği ile yapılan beyin çekirdek ve ak madde diseksiyonlarının fonsiyonel ve kognisyonel sonuçları BİÇEROĞLU H., rhoton a., Funaki T., KÜÇÜKYÜRÜK B., TANRIÖVER N., UZAN M., Ak H. Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Nisan 2013

 • Konuşmanın Mikrocerrahi Anatomisi BİÇEROĞLU H. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 8. Bilimsel Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2012

 • Microsurgical Anatomy of Cognitive Neurosurgery BİÇEROĞLU H., rhoton a., KÜÇÜKYÜRÜK B., TANRIÖVER N., UZAN M., Ak H. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 8. Bilimsel Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2012

 • Operasyon Mikroskobu ve Üç Boyutlu Ekranla Beynin Topografik Fonksiyonel Anatomisinin Gösterilmesi, Sulkuslar Giruslar . BİÇEROĞLU H. Türk Nöroşirürji Derneği Cerrahi Nöroanatomi Öğretim ve Eğitim Grubu , Beynin Fonksiyonel Organizasyonu ve Bağlantı Yolları Kursu, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Eylül 2012

 • Serebrumun Ak Madde Yollarına ve Derin Nukleuslarına 3D Bakış BİÇEROĞLU H. Türk Nöroşirürji Derneği Cerrahi Nöroanatomi Öğretim ve Eğitim Grubu , Beynin Fonksiyonel Organizasyonu ve Bağlantı Yolları Kursu . Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Eylül 2012

 • Microsurgical Anatomy Cognitive Neurosurgery A new classification of Central Core Periatrial Region Frontal and Temporal Stems with MRI navigated 3D HDR documented focal fiber and nuclei dissection and speration techniques. BİÇEROĞLU H., rhoton a., KÜÇÜKYÜRÜK B., TANRIÖVER N., UZAN M., Ak H. Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2012

 • Temporal Lobun Lateral ve Bazal Sulkal Varyasyonları : Cerrahi Anatomi ve MRG Sonuçlarının Mezial Temporal Bölgeye Yaklaşım İçin Değerlendirilmesi BİÇEROĞLU H., rhoton a., TANRIÖVER N., UZAN M., İnce H., Büyük Y., Şam B., Ak H. Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2012, cilt.22, ss.99

 • Geç Başlangıçlı Nöbet Nedeni İntrakraniyal Dikiş İğnesi Olgusu: İlginç Bir Uygulama BİÇEROĞLU H., ULU M. O. , DASHTİ R., Albayram S., KAYNAR M. Y. Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 17 - 21 Nisan 2009, cilt.1, ss.22-29

 • Kronik Subdural Hematomlu Hastalarda Gebelik İlişkili Plazma Proteini-A(PAPP-A) ve Yüksek Duyarlı CReaktif Protein(hsCRP) Düzeylerinin Araştırılması HANIMOĞLU H., ULU M. O. , BİÇEROĞLU H., naci b., MEMİŞOĞULLARI R., ÇOŞKUN A., İŞ M., BÖLÜKBAŞI F., ELMACI İ., UZAN M. Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 17 - 21 Nisan 2009

 • Serebrum Ak Madde Yollarının Diseksiyonu BİÇEROĞLU H. Türk Nöroşirürji Derneği Cerrahi Nöroanatomi Öğretim ve Eğitim Grubu 2010 Kursu, “Serebrovasküler By-pass Teknikleri ve Serebrum Ak Madde Yollarının Mikrocerrahi Anatomisi”, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Aralık 2010

 • Serebrumda Sulkus ve Giruslar: Ak Madde Yollarının Tanımlanması BİÇEROĞLU H. Türk Nöroşirürji Derneği Cerrahi Nöroanatomi Öğretim ve Eğitim Grubu 2010 Kursu, “Serebrovasküler By-pass Teknikleri ve Serebrum Ak Madde Yollarının Mikrocerrahi Anatomisi”, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Aralık 2010

 • Yeni Kavramsal Gelişmeler Altında Beyin ve Limbik Sistem Yolları .BİÇEROĞLU H. Türk Nöroşirürji Derneği Cerrahi Nöroanatomi Öğretim ve Eğitim Grubu 2010 Kursu, “Serebrovasküler By-pass Teknikleri ve Serebrum Ak Madde Yollarının Mikrocerrahi Anatomisi”, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Aralık 2010

 • Beyin Beyaz Cevher Yolaklarının Cerrahi Anatomisi . 26 Kasım 2010. İstanbul BİÇEROĞLU H. Feyyaz Berkay Günleri. İnsüler Tümörler Kategorik Kursu İstanbul, İstanbul, Türkiye, 26 Kasım 2010

 • Endoscopic management of posterior fossa arachnoid cysts : Case report and technical note. GAZİOĞLU M. N. , TANRIÖVER N., KAFADAR A. M. , BİÇEROĞLU H., abuzayed b., çıplak n. Society of Nervous System Surgery, 5th Scientific Congress., İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2009, cilt.20, ss.512- 518

 •  Ciddi Başağrısına yol açan dev parasagittal kistik kitle İntrakranial ekstramedüller hematopoez BİÇEROĞLU H., YAVUZ D., yüksel o., ÖZ A. B. , SAİP S., çıplak n. Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Mayıs 2010

 • TSH salgılayan Hipofiz Adenomları 5 Olgu sunumu BİÇEROĞLU H., KÜÇÜKYÜRÜK B., TANRIÖVER N., ÖZ A. B. , KADIOĞLU P., GAZİOĞLU M. N. Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Mayıs 2010

 • Orta Kafatabanının gelişimsel morfometrik İncelenmesi BİÇEROĞLU H., KÜÇÜKYÜRÜK B., Karaaslan B., abuzayed b., KAFADAR A. M. , KIZILKILIÇ O., Canbaz B. Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Mayıs 2010

 • Arka Kafatabanının gelişimsel morfometrik İncelenmesi. abuzayed b., BİÇEROĞLU H., KÜÇÜKYÜRÜK B., Yıldız C., KIZILKILIÇ O., KAFADAR A. M. , Canbaz B. Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Mayıs 2010

 • Ön Kafatabanının gelişimsel morfometrik İncelenmesi abuzayed b., BİÇEROĞLU H., KÜÇÜKYÜRÜK B., Yıldız C., KIZILKILIÇ O., KAFADAR A. M. , Canbaz B. Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Mayıs 2010

 • Nöromodulasyon Cerrahpaşa deneyimi Aydın S., KÜÇÜKYÜRÜK B., BİÇEROĞLU H., Özekmekçi S., KIZILTAN G., APAYDIN H., Kızılağaç O., HANCI M. M. Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Mayıs 2010

 • Çocuk Epilepsi Cerrahisi Cerrahpaşa Deneyimi BİÇEROĞLU H., Ertürk Ö., ÖZKARA Ç., YALÇINKAYA C., Uysal S., Yeni N., ÖZLEN F., AKDENİZ G., TANRIVERDİ T., UZAN M. Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Mayıs 2010

 • Devic Hastalığında Radyolojik Bulguların Varlığı şart mıdır? Olgu Sunumu BÖLÜKBAŞI F., BİÇEROĞLU H., APAYDIN H., ERTAN S., KIZILTAN G. 45. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 15 Kasım 2009

 • Cystic transformation of the cavum septum pellucidum GAZİOĞLU M. N. , KAFADAR A. M. , BİÇEROĞLU H., abuzayed b. 5th Congress of The International Federation of Neuroendoscopy., Athens, Yunanistan, 31 Mayıs - 03 Haziran 2009

 • Intracranial migration of bone dust after intraventricular neuroendoscopy complicating acute hydrocephalus and removal of bone dust KAFADAR A. M. , GAZİOĞLU M. N. , abuzayed b., BİÇEROĞLU H., ÇETİN E., çıplak n. 5th Congress of The International Federation of Neuroendoscopy, Athens, Yunanistan, 31 Mayıs - 03 Haziran 2009

 • The role of ventriculo-cysto-cisternostomy as the sole treatment modality in suprasellar arachnoid cysts. GAZİOĞLU M. N. , KAFADAR A. M. , BİÇEROĞLU H., abuzayed b., KAYNAR M. Y. 5th Congress of The International Federation of Neuroendoscopy, Athens, Yunanistan, 31 Mayıs - 03 Haziran 2009

 • Primer Talamik Apse: Olgu Sunumu TÜTEN A., KILIÇ Ö., SÖBÜ E., CAMCIOĞLU Y., AKÇAKAYA N., ÇOKUĞRAŞ H. C. , KAFADAR A. M. , BİÇEROĞLU H. 6. Ulusal Çocuk EnfeksiyonHastalıkları Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2009

 • Derinlik Elektrodu ile İnvaziv Monitorize Edilen Epilepsi Vakaları ve Sonuçları UZAN M., KAFADAR A. M. , ÇETİN E., BİÇEROĞLU H., Yeni N., ÖZKARA Ç. Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 17 - 21 Nisan 2009

 • Perimezensefalik, Parakiazmatik,İnterpedinküler ve Prepontin Sisternalara İnfra ve Suprakiazmatik Genişletilmiş Endoskopik Endonazal Yaklaşım abuzayed b., TANRIÖVER N., GAZİOĞLU M. N. , BİÇEROĞLU H., ÇETİN G., AKAR Z. C. Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 17 - 21 Nisan 2009

 • Ön Kafa Tabanına Genişletilmiş Endoskopik Endonasal Yaklaşım :Anatomik Çalışma ve Vaka Sunumu abuzayed b., TANRIÖVER N., SANUS G. Z. , BİÇEROĞLU H., şenel eraslan b., AKAR Z. C. Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 17 - 21 Nisan 2009

 • Tavşanlarda Kalvarial Defektin Kortoss ile Onarımı ve Cortoss-Kemik İntegrasyonun Histolojik Analizi.ÖZLEN F., BİÇEROĞLU H., KÜÇÜKYÜRÜK B., İŞLER C., SANUS G. Z. , BAŞ A., Albayram S.Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 17 - 21 Nisan 2009

 • Nüks Kafatabanı Kondrosarkomu Olgusunda Kombine Kraniyofasyal Yaklaşımla TotalRezeksiyonabuzayed b., TANRIÖVER N., KÜÇÜKYÜRÜK B., BİÇEROĞLU H., AYDIN Y., ÖZTÜRK G., SANUS G. Z.Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 17 - 21 Nisan 2009

 • Genç Erişkinde Radikülopati Yapan Lomber Ganglion KistiHARMAN F., BİÇEROĞLU H., ULU M. O. , ÇELİK S. Y. , TELHİ Ö., ÇELİKMEZ R. C.Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 17 - 21 Nisan 2009

 • Primer Diffüz Leptomeningeal Glioblastoma OlgusuDASHTİ R., BİÇEROĞLU H., KIZILKILIÇ O., ÖZ A. B. , HANCI M. M.Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 17 - 21 Nisan 2009

 • Çoklu Kranial Sinir Tutulumuyla Karakterize Hiperaktif Disfonksiyon SendromuDASHTİ R., ÖZLEN F., BİÇEROĞLU H., Ak H.Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 17 - 21 Nisan 2009

 • DNA BER Genleri XRCC1 ve PARP1’de oluşan polimorfizmlerin Primer Beyin Tümörü Oluşumuna Etkileri

Yosunkaya E., Gönül K. S. , KÜÇÜKYÜRÜK B., BİÇEROĞLU H., Bayram Gürel Ç., ULU M. O. , ONARAN İ., UZAN M. Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 17 - 21 Nisan 2009

 • Astroblastoma, a rare brain tumor; presentation of 2 cases Demir H., Arslan S., Biceroglu H., Ulu M., Erdincler P., Oz B. 27th International Congress of the International-Academy-of-Pathology, Athens, Yunanistan, 12 - 17 Ekim 2008, cilt.53, ss.314-315

 • Hipokampal Sklerozu olan Mezial Temporal Lob Epilepsili Hastalarda çok parçalı Anterior Temporal

Lobektominin klinikopatolojik sonuçlarının İncelenmesi. UZAN M., ÖZ A. B. , TANRIÖVER N., SANUS G. Z. , BİÇEROĞLU H., Yeni N., ÖZKARA Ç. Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 22 Nisan 2008

 • Cushing hastalığının tedavisinde transsfenoidal mikrocerrahi sonuçları. GAZİOĞLU M. N. , ULU M. O. , BİÇEROĞLU H., ÖZLEN F., ÖZ A. B. , Albayram S., çıplak n., KADIOĞLU P. Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2008

 • XRCC1 399(arg-gln) Gen Polimorfizminin Glial Tümör İle İlişkisi. TEZCAN G., BİÇEROĞLU H., UZAN M., Bayram Gürel Ç., ONARAN İ., KANIGÜR SULTUYBEK G. 2. Multidisipliner Kanser AraştırmaSempozyumu, Bursa, Türkiye, 24 - 27 Şubat 2008

 • Nöbet Odağının Tespiti Amacıyla İnvazif Monitorizasyon Uygulanan Epilepsi Hastalarının Cerrahi Sonuçları: Cerrahpaşa Deneyimi UZAN M., ÖZKARA Ç., Yeni N., Uysal S., Albayram S., ÖZ A. B. , SANUS G. Z. , ULU M. O. , TANRIÖVER N., BİÇEROĞLU H. Türk Nöroşirürji Derneği21. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2007

 • Yüksek Çoğalma İndeksine Sahip Multiple Disembriyoplastik Nöroepitelial Tümör Olgusu ULU M. O. , HANIMOĞLU H., BİÇEROĞLU H., ÖZ A. B. , UZAN M. Türk Nöroşirürji Derneği 21. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2007

 • İnfantil Olmayan Bir Dezmoplastik Astrositom Olgusu ULU M. O. , HANIMOĞLU H., BİÇEROĞLU H., İŞLER C., TANRIÖVER N., ÖZ A. B. , Canbaz B. Türk Nöroşirürji Derneği 21. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2007

 • Transizyonel Menenjiom Hastalarında Dna Hasarı Ve Toplam Antioksidan Kapasite İlişkisinin Araştırılması. HANIMOĞLU H., ULU M. O. , BİÇEROĞLU H., KAÇIRA T., SANUS G. Z. , Atükeren P., Aydın S., TUNALI Y., GÜMÜŞTAŞ M. K. , KAYNAR M. Y. Türk Nöroşirürji 21. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2007

 • Glioblastoma Multiforme hastalarında DNA hasarı ve toplam antioksidan kapasite arasındaki ilişkinin araştırılması HANIMOĞLU H., ULU M. O. , BİÇEROĞLU H., İŞLER C., TÜZGEN S., Atükeren P., KAÇIRA T., TANRIVERDİ T., SANUS G. Z. , GÜMÜŞTAŞ M. K. , et al. Türk Nöroşirürji Derneği 21. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2007

 • Suplementer Motor Alan Lezyonları ve Cerrahi Tedavisi UZAN M., ÖZKARA Ç., ULU M. O. , TANRIÖVER N., BİÇEROĞLU H., Yeni N., SANUS G. Z. Türk Nöroşirürji Derneği 21. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2007

 • Suprasellar Aracnoid Cysts KAÇIRA T., BİÇEROĞLU H., GAZİOĞLU M. N. Society of Nervous System Surgery, 2nd Scientific Congress, İstanbul, Türkiye, 16 - 19 Kasım 2006

 • Beyin Frontal Loba Uzanan Sementoossifiyan Fibrom Olgusu YAMAN B., SEZAK M., BİÇEROĞLU H., DOĞANAVŞARGİL YAKUT B., ÖZTOP F. 18. Ulusal Patoloji Sempozyumu, Belek, Antalya, Türkiye, 7 - 11 Mayıs 2006

Ödüller

Nisan 2015
Video Bildiri Üçüncülük Ödülü: Transnazal Klivo-odontoidektomi. Sercan Göde, Hüseyin
Biçeroğlu, Sedat Çağlı,Raşit Midilli, Bülent Karcı, 11. Türk Rinoloji Kongresi


Eylül 2014
Yılın Bildirileri, En iyi 10 Bildiri: Lomber Diskopatili Hastaların 5 Aşamalı Pumdac-G Algoritması,
Lomber MR ve Spinal Mouse Ölçümleri: 4000 Hastanın 550 günlük Takibi, Konservatif
Yaklaşımın Uzun Dönem Klinik ,Radyolojik Fonksiyonel ve Cerrahi Sonuçlarının Prediktif Değeri.
Hüseyin Biçeroğlu, Derya Özer Kaya, Hacı Kaymaz, Şeyda Toprak Çelenay, Anıl Özüdoğru,Gülay
Girgin Biçeroğlu, Fatih Durna, Murat Hancı, Türk Nöroşirurji Derneği Spinal Ve Periferik Sinir
Cerrahisi Öğretim Ve Eğitim Grubu Omurga Ve Omurilik Tümörleri Sempozyumu

 

Nisan 2013
En iyi 10 Bildiri , İkincilik Ödülü : Konusma'nın Mikrocerrahi Anatomisi:MR rehberliginde 3DHDR
teknigi ile yapilan beyin cekirdek ve ak madde diseksiyonlarinin fonsiyonel ve kognisyonel
sonuclari Hüseyin Biçeroğlu , Albert Rhoton Takeshi Funaki Barış Küçükyürük Necmettin
Tanrıöver Mustafa Uzan Halil Ak, Türk Nöroşirürji Derneği

 

Eylül 2012
En iyi 10 Bildiri /Sözel Sunum 1: Microsurgical Anatomy of Cognitive Neurosurgery . Biceroglu H,
Rhoton AJ. Kucukyuruk B. Tanrıöver N. Uzan M .Ak H, Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği

 

Nisan 2009
’Yılın Bildirileri Yedincilik Ödülü’’/ Perimezensefalik, Parakiazmatik,İnterpedinküler ve Prepontin
Sisternalara İnfra ve Suprakiazmatik Genişletilmiş Endoskopik Endonazal Yaklaşım. Abuzayed
B, Tanrıöver N, Gazioglu N, Biçeroğlu H, Çetin G,Akar Z, Türk Nöroşirürji Derneği

Davetli Konuşmalar

2020
Acıbadem Üniversitesi II. Kafa Tabanı Kadavra Kursu . Posterior Petrozal Yaklaşım, Davetli
Konuşmacı, İstanbul, Türkiye


2019
Acıbadem Üniversitesi 1. Beyin Ak Madde Diseksiyon Kursu . 31 Ağustos-1 Eylül 2019 . İstanbul
. Derin Beyin Çekirdeklerinin Anatomisi. , Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye


2019
2018 International Endoscopic Skull Base Surgery-Huanhu Symposium, 7th International
Microneurosurgical Anatomy Symposium, 1st Rhoton Society Meeting . 2018 Tianjin ,China,
Davetli Konuşmacı, Tianjin, Çin


2019
Acıbadem Üniversitesi 1. Endoskopik Kafa Tabanı Kadavra Kursu . 25-26 Mayıs 2019 . İstanbul.
Anterior Kafa Tabanı Menengiomları, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye


2019
Türk Nöroşirurji Derneği 33. Bilimsel Kongresi 11-14 Nisan 2019. Menenjiomalarda Moleküler
Biyolojik Gelişmeler: Tarihsel Perspektif. , Davetli Konuşmacı, Antalya, Türkiye


2018
Acıbadem Üniversitesi Kafatabanı Kursu .Anterior Kafa Tabanı Menengiomları . , Davetli
Konuşmacı, İstanbul, Türkiye


2018
Orta Hat ve Ventriküliçi Yerleşimli Lezyonlar Nova Sempozyumu. Bazal Ganglionlar ve Nukleus
Anatomisi., Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye


2018
Neurosurgery . Course Series 7– 4th Prof. Dr. Evandro de Oliveira Skull Base Course , Prof.
Rhoton Anatomy Lab BAU Faculty of Medicine, İstanbul, May 18-20, 2018. 3D MRI Navigated
Microsurgical Anatomy of Human Brain Nuclei and Fiber Systems., Davetli Konuşmacı, İstanbul,
Türkiye


2018
Kafa Tabanı Derneği 3. Bilimsel Kongresi, Kafa Tabanı Cerrahisinde Rekonstrüksyon
,Rehabilitasyon ve Yaşam Kalitesi . , Davetli Konuşmacı, Antalya, Türkiye


2017
Vestibüler Schwannoma ve İnfratentorial Vasküler Lezyonlar ,Nova 2017 Sempozyumu.
Temporal Kemik Cerrahi Anatomisi: “Disseksiyonun Önemi” , Davetli Konuşmacı, İstanbul,
Türkiye


2017
TND Cerrahi Nöroanatomi ve Nörovasküler Eğitim ve Öğretim Grupları Ortak Sempozyumu
İntrakranial Anevrizmalar Sempozyumu .Anterior Koroidal Arter Anatomisi. , Davetli Konuşmacı,
Mersin, Türkiye


2016
Türk Nöroşirurji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Sabah Semineri .Üçüncü Ventrikül Patolojilerinde
Endoskopik Yaklaşımda Cerrahi Mikroanatomi: Transventriküler, Transsfenoidal, Posterior
Yaklaşım , Davetli Konuşmacı, Antalya, Türkiye


2015
International Symposium on Microsurgical Anatomy. 6th ISMA. 8- 10 Ekim 2015 .İstanbul.MR
Navigated Microsurgical and Functional Anatomy of Nuclei and Fibers of Central Core . , Davetli
Konuşmacı, İstanbul, Türkiye


2015
60.Yıl Onuruna Ege Üniversitesi Beyin Fonksiyonel ve Kognitif Mikrocerrahi Anatomisi
Sempozyumu. Central Core ve Ak Maddenin MR Korrele Mikrocerrahi Anatomisi 3D Anatomik
Sunum . , Davetli Konuşmacı, İzmir, Türkiye


2015
60.Yıl Onuruna Ege Üniversitesi Beyin Fonksiyonel ve Kognitif Mikrocerrahi Anatomisi
Sempozyumu. Beynin Fonksiyonel ve Kognitif Mikrocerrahi Anatomisi Tarihçesi , Davetli
Konuşmacı, İzmir, Türkiye


2015
Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Kaya Palazzo Kongre Merkezi , Antalya .Panel
17 : Omurilik Tümörleri. (Panelist .Konuşmacı) , Panelist, Antalya, Türkiye


2015
60. Yıl Onuruna Ege Üniversitesi 1. Endoskopik Kafatabanı Cerrahisi Sempozyumu .
Sellar,Parasellar ve Kafatabanının Endonöroşirurjikal Mikrocerrahi Nöroanatomisi. , Davetli
Konuşmacı, İzmir, Türkiye


2015
International Deep Brain Stimulation Surgery&Microelectrode Recording Cadaver Course,
February 06-07 2015, Istanbul. 3D MRI Navigated Functional ,Behavioral and Cognitive
Microsurgical Neuroanatomy of Central Core . , Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye


2015
Türk Nöroşirürji Derneği Cerrahi Nöroanatomi Öğretim ve Eğitim Grubu . İntrinsik Beyin
Lezyonları İçin Ak Madde Yollarının Üç Boyutlu Mikroanatomisi ve Cerrahisi Toplantısı .
Geçmişten günümüze ak madde yolları , Davetli Konuşmacı, Ankara, Türkiye


2014
Kocaeli Üniversitesi Hipofiz Araştırma Merkezi İleri Endoskopik Kafa Kaidesi ve Hipofiz
Cerrahisi Kadavra Kursu. 26-28 Eylül 2014 ,Kocaeli.Endoskopik Endonazal Anatomi ve Anterior
Kafatabanı Yaklaşımları. (ek konuşma), Davetli Konuşmacı, Kocaeli, Türkiye


2014
1st ASNO Skullbase Anatomy Course : Hands on Cadaveric Workshop , as an invited Faculty.
September 10-11, 2014 İstanbul , Turkey .Endoscopic Endonasal Anatomy and Approaches to
Anterior Skull Base. , Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye


2014
Kafatabanı Cerrahisi Kursu. Prof.Dr.Rhoton Anatomi Laboratuarı Resmi Açılışı. Bahçeşehir
Üniversitesi .Lateral Skull Base Approaches : Presigmod Approach., Davetli Konuşmacı,
İstanbul, Türkiye


2013
Kafa Tabanı Cerrahisi Kadavra Kursu . İstanbul Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü
Anterior Fossa Yaklaşımlarında Kognisyon , Konuşma ve Davranışın Mikrocerrahi Anatomisi ,
Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye


2012
Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 8. Bilimsel Kongresi. Konuşmanın Mikrocerrahi Anatomisi.,
Davetli Konuşmacı, Gaziantep, Türkiye


2012
Türk Nöroşirürji Derneği Cerrahi Nöroanatomi Öğretim ve Eğitim Grubu , Beynin Fonksiyonel
Organizasyonu ve Bağlantı Yolları Kursu .Serebrumun Ak Madde Yollarına ve Derin Nukleuslarına
3D Bakış, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye


2012
Türk Nöroşirürji Derneği Cerrahi Nöroanatomi Öğretim ve Eğitim Grubu , Beynin Fonksiyonel
Organizasyonu ve Bağlantı Yolları Kursu . Operasyon Mikroskobu ve Üç Boyutlu Ekranla Beynin
Topografik Fonksiyonel Anatomisinin Gösterilmesi, Sulkuslar Giruslar ., Davetli Konuşmacı,
İstanbul, Türkiye


2012
4th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (ISCAA) 28 June- July01 2012
.Ankara,Turkey. Microsurgical Anatomy of Cognitive Neurosurgery. (Guest speaker invited oral
presentation). , Davetli Konuşmacı, Ankara, Türkiye


2010
Türk Nöroşirürji Derneği Cerrahi Nöroanatomi Öğretim ve Eğitim Grubu 2010 Kursu,
“Serebrovasküler By-pass Teknikleri ve Serebrum Ak Madde Yollarının Mikrocerrahi Anatomisi” /
Serebrum Ak Madde Yollarının Diseksiyonu, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye


2010
Türk Nöroşirürji Derneği Cerrahi Nöroanatomi Öğretim ve Eğitim Grubu 2010 Kursu, /
Serebrumda Sulkus ve Giruslar: Ak Madde Yollarının Tanımlanması , Davetli Konuşmacı, İstanbul,
Türkiye


2010
Türk Nöroşirürji Derneği Cerrahi Nöroanatomi Öğretim ve Eğitim Grubu 2010 Kursu, Yeni
Kavramsal Gelişmeler Altında Beyin ve Limbik Sistem Yolları , Davetli Konuşmacı, İstanbul,
Türkiye


2010

7. Feyyaz Berkay Günleri, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye

 

Aralık 2011
3D Anatomy of the Brain .Second Annual Neuroanatomy Day. Duval Country Public Schools .
Jacksonville USA 3 -4 February 2011 as a guest speaker, Konferans, Medtronic, Türkiye

 

Aralık 2011
Fiber Pathways of Brain under new conceptual developments. Huseyin Biceroglu, Albert L.
Rhoton. University of Florida Department of Neurosurgery Morning Conference.. DeWeese
Auditorium LG-101 . Friday, December 17th 2011, Konferans, University of Florida, Amerika
Birleşik Devletleri

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

22 Mart 2018
Biçeroğlu H., Kafa Tabanı Derneği 3. Bilimsel Kongresi, Kongre Bilimsel Kurul Üyeliği , Bilimsel
Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Antalya, Türkiye


08 Nisan 2016
Biçeroğlu H., Türk Nöroşirurji Derneği 30. Bilimsel Kongresi,Antalya Kongre Bilimsel Danışma ve
Kongre Bildiri Değerlendirme Kurulu , Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Antalya,
Türkiye


05 Haziran 2015
Biçeroğlu H., 60.Yıl Onuruna Ege Üniversitesi Beyin Fonksiyonel ve Kognitif Mikrocerrahi
Anatomisi Sempozyumu.Sempozyum Direktörlüğü, Bilimsel Kongre / Sempozyum
Organizasyonu, İzmir, Türkiye


28 Mart 2015
Biçeroğlu H., 60. Yıl Onuruna Ege Üniversitesi 1. Endoskopik Kafatabanı Cerrahisi Sempozyumu
. Sempozyum Direktörlüğü , Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, İzmir, Türkiye

 

04 Nisan 2014
Biçeroğlu H., Türk Nöroşirurji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Kongre Bilimsel Danışma ve
Kongre Bildiri Değerlendirme Kurulu, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Antalya,
Türkiye

405244_10150616476363532_1020687490_n.jp
179223_10150099477828532_6515523_n.jpg

Gerçek doktor, her hasta ile yaşayıp ölendir.

Stefan Zweig

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde

ve Diğer Dergilerde  Yayınlanan Makaleler


Computed tomography vs. magnetic resonance imaging in unstable cervical spine injuries.
Songür K., Eraslan C., Kitiş Ö., Altuncı Y., Biçeroğlu H., Akay A.
Ulusal travma ve acil cerrahi dergisi = Turkish journal of trauma & emergency surgery : TJTES, cilt.26, ss.431-
438, 2020

(SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)


Comparison between Rescue Flap and Double Flap Technique
BENZER M., BİÇEROĞLU H., ATEŞ M. S. , KAYA İ., ÖZGİRAY E., MİDİLLİ R., KARCI H. B. , GÖDE S.
JOURNAL OF NEUROLOGICAL SURGERY PART B-SKULL BASE, cilt.80, ss.431-436, 2019

(SCI İndekslerine Giren Dergi)


Neuroanatomical Aspects of the Temporo-Parieto-Occipital Junction and New Surgical Strategy to
Preserve the Associated Tracts in Junctional Lesion Surgery: Fiber Separation Technique.
Biceroglu H., Karadag A.
Turkish neurosurgery, 2019

(SCI İndekslerine Giren Dergi)


Variations in Toll-like receptor and nuclear factor-kappa B genes and the risk of glioma
Klna I., Sultuybek G. K. , Soydas T., Yenmis G., BİÇEROĞLU H., Dirican A., Uzan M., Ulutin T.
BRITISH JOURNAL OF NEUROSURGERY, cilt.33, ss.165-170, 2019

(SCI İndekslerine Giren Dergi)

 


The Effect of Endoscopic Endonasal TranssphenoidalSkull Base Surgery on Cochlear Function
ATEŞ M. S. , BENZER M., KAYA İ., BİÇEROĞLU H., ÖZGİRAY E., MİDİLLİ R., KARCI H. B. , GÖDE S.
Journal of Neurological Surgery Part B-Skull Base, 2019

(SCI İndekslerine Giren Dergi)


Cavernous Sinus and Parasellar Region: An Endoscopic Endonasal Anatomic Cadaver Dissection.
ERDOGAN U., TURHAL G., Kaya I., Biceroglu H., MIDILLI R., Gode S., Karci B.
The Journal of craniofacial surgery, cilt.29, 2018

(SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

 


Creation of 3-Dimensional Life Size: Patient-Specific C1 Fracture Models for Screw Fixation.
GÖKMEN F., ÖZER M. A. , BİÇEROĞLU H., KARAKAŞ A. B. , ÇAĞLI M. S. , ERASLAN C.
World Neurosurgery, cilt.114, ss.173-181, 2018

(SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

 


Preoperative Somatostatin Analogue Treatment Might Trigger Apoptosis and Autophagy in Tumor
Tissues of Patients with Acromegaly: A Pilot Study
Dagistanli F. K. , Ozkaya H. M. , Kucukyoruk B., Biceroglu H., Metin D., Gazioglu N., Oz B., Kadioglu P., Öztürk M.
S. EXPERIMENTAL AND CLINICAL ENDOCRINOLOGY & DIABETES, cilt.126, ss.168-175, 2018

(SCI İndekslerine Giren Dergi)

 


Mammillothalamic and Mammillotegmental Tracts as New Targets for Dementia and Epilepsy Treatment
BALAK N., BALKUV E., KARADAĞ A., BAŞARAN R., BİÇEROĞLU H., ERKAN B., Tanriover N.
WORLD NEUROSURGERY, cilt.110, ss.133-144, 2018

(SCI İndekslerine Giren Dergi)

 


Double nasoseptal flap technique for endonasal pituitary surgery
GÖDE S., BİÇEROĞLU H., TURHAL G., ERDOĞAN U., ATEŞ M., KAYA İ., ÖZGİRAY E., MIDILLI R., KARCI B.
EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, cilt.274, ss.897-900, 2017

(SCI İndekslerine Giren Dergi)

 


Osteointegration of a Bisphenol-a-Glycidyl-Dimethacrylate Composite and Its Use in Anterior Skull Base
Defects: An Experimental Study in an Experimental Design Model of Cerebrospinal Fluid Leak
Sanus G. Z. , Kucukyuruk B., Biceroglu H., Isler C., Tanriverdi T., Bas A., Albayram S., KÜRKÇÜ M., Oz B.
JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, cilt.25, ss.1524-1528, 2014

(SCI İndekslerine Giren Dergi)

 


Assessment of Osteointegration of Cortoss (TM) in Cranioplasty: An Experimental Study in Rabbits
Sanus G. Z. , Ulu M. O. , Ozlen F., Biceroglu H., Kucukyuruk B., Isler C., Yassa M. I. , Albayram S., Bas A., Oz B., et
al. JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, cilt.30, ss.144-152, 2013

(SCI İndekslerine Giren Dergi)

 


Direct venous spinal reabsorption of cerebrospinal fluid: a new concept with serial magnetic resonance
cistemography in rabbits Laboratory investigation
Biceroglu H., Albayram S., Ogullar S., Hasiloglu Z. I. , Selcux H., Yuksel O., Karaaslan B., Yildiz C., Kiris A.
JOURNAL OF NEUROSURGERY-SPINE, cilt.16, ss.394-401, 2012

(SCI İndekslerine Giren Dergi)

 


Pregnancy-Associated Plasma Protein A and High-Sensitivitive C-Reactive Protein Levels in Chronic
Subdural Haematoma Patients
Hanimoglu H., Ulu M. O. , Biceroglu H., Memisogullari R., COŞKUN A., Balak N., Is M., Tureci E., Elmaci I., Uzan M.
JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, cilt.28, ss.330-336, 2011

(SCI İndekslerine Giren Dergi)

 


Endoscopic Management of Posterior Fossa Arachnoid Cyst in an Adult: Case Report and Technical
Note Gazioglu N., Kafadar A. M. , Tanriover N., Abuzayed B., Biceroglu H., Ciplak N.
TURKISH NEUROSURGERY, cilt.20, ss.512-518, 2010

(SCI İndekslerine Giren Dergi)

 


Pneumatization degree of the anterior clinoid process: a new classification
Abuzayed B., Tanriover N., Biceroglu H., Yuksel O., Tanriover O., Albayram S., Akar Z.
NEUROSURGICAL REVIEW, cilt.33, ss.367-373, 2010

(SCI İndekslerine Giren Dergi)

 


Giant Cell Tumor of the Frontal Bone in an 18-Month-Old Girl: A Case Report
Ulu M. O. , Biceroglu H., Ozlen F., Oz B., Gazioglu N.
CENTRAL EUROPEAN NEUROSURGERY, cilt.71, ss.104-107, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
Intraosseous Meningioma: A Rare Tumor Reconstructed With Porous Polyethylene
Kucukyuruk B., Biceroglu H., Abuzayed B., Ulu M. O. , Sanus G. Z.
JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, cilt.21, ss.936-939, 2010

(SCI İndekslerine Giren Dergi)

 


The expression of astroglial glutamate transporters in patients with focal cortical dysplasia: an
immunohistochemical study
Ulu M. O. , Tanriverdi T., Oz B., Biceroglu H., Isler C., Eraslan B. S. , Ozkara C., Ozyurt E., Uzan M.
ACTA NEUROCHIRURGICA, cilt.152, ss.845-853, 2010

(SCI İndekslerine Giren Dergi)

 


Endoscopic Endonasal Anatomy and Approaches to the Anterior Skull Base: A Neurosurgeon's
Viewpoint Abuzayed B., Tanriover N., Gazioglu N., Sanus G. Z. , Ozlen F., Biceroglu H., Kafadar A. M. , Eraslan B. S. , Akar Z.
JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, cilt.21, ss.529-537, 2010

(SCI İndekslerine Giren Dergi)

 


Supratentorial High Grade Astroblastoma: Report of two Cases and Review of the Literature
Kemerdere R., Dashti R., Ulu M. O. , Biceroglu H., Demiroz A. S. , Albayram S., Erdincler P.
TURKISH NEUROSURGERY, cilt.19, ss.149-152, 2009

(SCI İndekslerine Giren Dergi)

 


An experimental model of traumatic nasoethmoidal cerebrospinal fluid fistula
Sanus G. Z. , Ozlen F., Biceroglu H., Isler C., Tanriverdi T., Bas A., Albayram M. S. , Kaynar M. Y.
JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, cilt.19, ss.441-445, 2008

(SCI İndekslerine Giren Dergi)

 


A case report: A non-infantile desmoplastic astrocytoma
Ulu M. O. , Tanriover N., Biceroblu H., Oz B., Canbaz B.
TURKISH NEUROSURGERY, cilt.18, ss.42-46, 2008

(SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 


Nazal Cerrahide Anatomik Temel İlkeler
Karadağ A., Biçeroğlu H.
Türk Nöroşirürji Derg., cilt.30, ss.134-140, 2020

(Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

 


Anterior Komissur Mikrocerrahi Noroanatomisi
BAYDIN Ş. S. , BİÇEROĞLU H.
GAZI MEDICAL JOURNAL, cilt.30, ss.425-427, 2019

(ESCI İndekslerine Giren Dergi)

 


KAUDAT NUKLEUS BAĞLANTI YOLLARI MİKROCERRAHİ ANATOMİSİ’NİN PSİKOŞİRÜRJİKAL ÖNEMİ:
ÖZGÜN KADAVRA ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI
BİÇEROĞLU H.
SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 2019

(Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

 


Our Results of Clivus Chordoma with Endoscopic Endonasal Surgery-Our Clinical Experiences
ATEŞ M. S. , DURUSOY D., ERASLAN S., KAYA İ., BİÇEROĞLU H., GÖDE S., ÖZGİRAY E., MİDİLLİ R., ÇAĞLI
M. S. , KARCI H. B.
European Journal of Rhinology and Allergy, ss.32-37, 2018

(Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

 


Nöroşirürji’de Gelecek Perspektifleri
BİÇEROĞLU H., evran ş., akkaya e., kırar f.
türk nöroşirürji dergisi, cilt.28, ss.261-263, 2018

(Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

 


Erişkin Hastada Geç Başlangıçlı Epilepsiye Neden Olan İntrakraniyal Dikiş İğnesi. Olgu Sunumu ve
Literatür Taraması
NACAR O. A. , HANIMOĞLU H., BİÇEROĞLU H., ULU M. O. , DASHTİ R.
Bidder Tıp Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.25-29, 2012

(Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

 


Güncel Gelişmeler Işığında Serebrum Ak Madde Yolları.
KÜÇÜKYÜRÜK B., BİÇEROĞLU H., TANRIÖVER N., rhoton a.
Türk Nöroşirürji Derneği Bülteni, ss.91-101, 2012

(Hakemsiz Dergi)

 


Santral Kor Lif Diseksiyonu
BİÇEROĞLU H., TANRIÖVER N., Funaki T., rhoton a.
Türk Nöroşirürji Derneği Bülteni, ss.97-107, 2011

(Hakemsiz Dergi)

 


Ak Madde Araştırmaları, Tarihsel Bakış
BİÇEROĞLU H.
Türk Nöroşirürji Derneği Bülteni, ss.92-96, 2011

(Hakemsiz Dergi)

 


Paraspinal gossybipoma: A case report and review of the literature
KÜÇÜKYÜRÜK B., BİÇEROĞLU H., abuzayed b., ULU M. O. , KAFADAR A. M.
JOURNAL OF NEUROSCIENCES IN RURAL PRACTICE, cilt.1, ss.102-104, 2010

(Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilimsel Hakemlikler

Haziran 2020 JOURNAL OF NEUROSURGICAL SCIENCES, SCI-E Kapsamındaki Dergi
Haziran 2020 CERRAHPAŞA TIP DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi
Mayıs 2020 JOURNAL OF NEUROSURGICAL SCIENCES, SCI-E Kapsamındaki Dergi
Nisan 2020 CERRAHPAŞA TIP DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi
Nisan 2020 JOURNAL OF NEUROSURGICAL SCIENCES, SCI-E Kapsamındaki Dergi
Nisan 2020 JOURNAL OF NEUROSURGICAL SCIENCES, SCI-E Kapsamındaki Dergi
Ocak 2020 JOURNAL OF NEUROSURGICAL SCIENCES, SCI-E Kapsamındaki Dergi
Aralık 2019 TÜRK TIP BİLİMLERİ DERGİSİ, Diğer Dergiler
Kasım 2019 ANAESTHESIA PAIN & INTENSIVE CARE, ESCI Kapsamındaki Dergi
Ağustos 2019 ANAESTHESIA PAIN & INTENSIVE CARE, ESCI Kapsamındaki Dergi
Aralık 2018 Acibadem University Health Sciences Journal, Diğer Dergiler
Ağustos 2015 JOURNAL OF NEUROSURGICAL SCIENCES, SCI-E Kapsamındaki Dergi

Burslar

2010 - 2011 YÖK DOKTORA ARAŞTIRMA BURSU, YÖK

kolaj.jpg

University of Florida Graduation Night Video-Rhoton Speech-(Linke Tıklayın)

University of Florida Graduation Night Video-Biceroglu Speech(Linke Tıklayın)

Verdiği Kurs ve Eğitimler

2020 - 2020
Biçeroğlu H., Acıbadem Üniversitesi II. Kafa Tabanı Kadavra Kursu

( Master Desk- Laboratuar Eğitmeni)


2019 - 2019
Biçeroğlu H., Acıbadem Üniversitesi 1. Beyin Ak Madde Diseksiyon Kursu . 31 Ağustos-1 Eylül
2019 . Acıbadem Üniversitesi Case Laboratuarı İstanbul .

(Laboratuar Eğitmeni)


2019 - 2019
Biçeroğlu H., Acıbadem Üniversitesi 1. Endoskopik Kafa Tabanı Kadavra Kursu . 25-26 Mayıs
2019 . Acıbadem Üniversitesi Case Laboratuarı İstanbul

(Laboratuar Eğitmeni)


2018 - 2018
Biçeroğlu H., Acıbadem Üniversitesi Kafatabanı Kursu .1-2 Aralık 2018 . Acıbadem Üniversitesi
Case Laboratuarı İstanbul.

(Laboratuar Eğitmeni)


2018 - 2018
Biçeroğlu H., Course Series 7– 4th Prof. Dr. Evandro de Oliveira Skull Base Course , Prof.
Rhoton Anatomy Lab BAU Faculty of Medicine, İstanbul, May 18-20, 2018.

(Laboratory Faculty)


2015 - 2015
Biçeroğlu H., International Symposium on Microsurgical Anatomy. 6th ISMA. Pre-Meeting
Cadaver Course 17-18 Ekim 2015 .İstanbul.

(Laboratory Faculty)


2014 - 2014
Biçeroğlu H., 1st ASNO Skullbase Anatomy Course : Hands on Cadaveric Workshop , as an
invited Faculty. September 10-11, 2014 İstanbul , Turkey

(Laboratory Faculty)


2013 - 2013
Biçeroğlu H., Kafa Tabanı Cerrahisi Kadavra Kursu . İstanbul Marmara Üniversitesi Nörolojik
Bilimler Enstitüsü 20-21 Eylül , 2013

(Laboratuar Eğitmeni)


2011 - 2011
Biçeroğlu H., Kafatabanı ve Bazal Sisternaların Endoskopik Cerrahi Anatomisi Kursu TND
Cerrahi Nöroanatomi Eğitim Kursu 17-18 Kasım 2011 Ankara .

(Laboratuar Eğitmeni)


2011 - 2011

Biçeroğlu H., Florida Senior Resident Skull Base Course. April 28-30 ,2011

(Laboratory Faculty)


2010 - 2010
Biçeroğlu H., Microsurgical Approaches to the Brain Ventricles and Skull Base

June 6-June 10
2010 Florida.

(Course Instructor)

KİTAP KAPAK RESİMLERİ

DAVETLİ KONUŞMA PROGRAMLARI 

MESAİ-DIŞI DANIŞMA 

RANDEVUSU

Ege Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı 

Salı  Günleri Danışmanlık Hizmeti vermektedir. 

 

(Covid-19 Pandemisi sürecinde randevu gün ve saatinde Başhekimliğin getirdiği kurallar çerçevesinde haftalık değişiklikler olabilmektedir.  Telefon ile müsait gün ve saatler sorulmalıdır. ) 

Danışma Süresi  15 dakikadır. Randevusuz hasta bakılmamaktadır. Randevu aşağıdaki linkten yapılmaktadır. Danışma Randevu saatinden 30 dakika önce hastanede bulunulması gerekmektedir.İstisnai durumlarda  Acil Ameliyat ve Eğitim yoğunluğu nedeniyle 1-2 saat beklenebileceği unutulmamalıdır.  

https://egehastane.ege.edu.tr/tr-1581/mesaidisiogretimuyesimuayenesi.html 

0232 390 5324

5 (2).jpg

SELAMLAR

ZİYARETÇİLER İÇİN HOŞ BİR MESAJ EKLEYİN

bottom of page