top of page

Doç.Dr. Hüseyin Biçeroğlu ile  ilgili önemli web sitesi adresleri ve önemli döküman linkleri : ( Linki Tıklayınız )

 

1. University of Florida Günleri   https://neurosurgery.ufl.edu/research/laboratories/neuro-microanatomy-lab/

2. Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi Kitap Editörlüğü (2300 sayfa-4 Cilt)    https://noropsikoloji.org/kitap-fonksiyonun-cerrahi-anatomisi/

3. Nöroşirürji Yeterlik Sınavına Hazırlık Kitap Editörlüğü (1000 sayfa - 2 Cilt)  https://www.intertipyayinevi.com/norosirurji-yeterlik-sinavina-hazirlik-2-cilt-3-baski

4. Baş Boyun ve Beyinin Nöroşirürjikal Anatomisi Kitap Yazarlığı  https://www.intertipyayinevi.com/bas-boyun-ve-beyinin-norosirurjikal-anatomisi1

5. Omurganın Cerrahi Anatomisi Kitap Yazarlığı https://www.amazon.com.tr/Omurgan%C4%B1n-Cerrahi-Anatomisi-H%C3%BCseyin-Bi%C3%A7ero%C4%9Flu/dp/6058731577

6.  North American Skull Base Society 2017, Rhoton Memorial  https://thejns.org/view/journals/j-neurosurg/129/5/2017.7.JNS17517f1.jpg

7. 1st Rhoton Society Meeting  https://mbi.ufl.edu/2018/09/01/1st-rhoton-society-meeting-held-in-tianjin-china/

8.  Çin Konuşması Fotoğrafları  https://www.medmeeting.org/Friend/List/7221?tagid=10382

9.  Tianjin Nöroşirürji Hastanesinde Ağırlanma ve Tanıtım Gezisi Fotoğrafları https://www.medmeeting.org/Friend/List/7221?tagid=12999

10. Marmara Kafatabanı Kursu Üç Boyutlu Sunum  https://nbe.marmara.edu.tr/enstitu/fotograf-galerisi/20-21-eylul-2013-kafa-tabani-cerrahisi-kadavra-kursu

11. Graduation Night Rhoton Speech  https://www.youtube.com/watch?v=hk2_2J6XFo0&t=1s

12.  Graduation Night Biceroglu Speech  https://www.youtube.com/watch?v=iEQaImpN2ag&t=2s

13, Önemli Fotoğraf, Döküman Video ,Broşür,Konuşma Belgeleri  https://avesis.ege.edu.tr/huseyin.biceroglu/dokumanlar

14. Türk Nöroşirürji Derneği Cerrahi Nöroanatomi Grubu 2. Başkanlığı http://cerrahiegitimgrubu.turknorosirurji.org.tr/menu/48/yonetim-kurulu

15. Başarılar ve Davetli Konuşmalar https://avesis.ege.edu.tr/huseyin.biceroglu/basarilar

16. Asistanlık Süreci https://www.drtus.com/forum/viewtopic.php?t=11520

17. Ak Madde ve Gri Maddenin Fonksiyonel Anatomisi 2 Cilt Kitap Yazarlığı  https://www.intertipyayinevi.com/ak-madde-ve-gri-maddenin-fonksiyonel-anatomisi-2-cilt

18. Fonksiyon Değerlendirme ve Görüntüleme Teknikleri Kitap Yazarlığı  https://www.intertipyayinevi.com/fonksiyon-degerlendirme-ve-goruntuleme-teknikleri

19. Başlıca Nörolojik ve Psikiyatrik Hastalıklar ve Medikal Tedavi Yöntemleri, Fonksiyonel ve Kognitif Özellikleri Kitap Yazarlığı https://www.intertipyayinevi.com/baslica-norolojik-ve-psikiyatrik-hastaliklar-ve-medikal-tedavi-yontemleri-fonksiyonel-ve-kognitif-ozellikleri

20.Hareket Bozuklukları Cerrahisi Kitap Yazarlığı  https://www.intertipyayinevi.com/hareket-bozukluklari-cerrahisi

21.Psikoşirürji Kitap Yazarlığı  https://www.intertipyayinevi.com/psikosirurji

22. Ağrı Cerrahisi Kitap Yazarlığı https://www.intertipyayinevi.com/agri-cerrahisi

23.Kranial Rizopatiler Kitap Yazarlığı  https://www.intertipyayinevi.com/kranial-rizopatiler

24. Spastisite Cerrahisi Kitap Yazarlığı https://www.intertipyayinevi.com/spastisite-cerrahisi

25. Epilepsi Cerrahisi Kitap Yazarlığı  https://www.intertipyayinevi.com/epilepsi-cerrahisi

26. Kranial ve Periferik Sinirlerin Fonksiyonel ve Mikrocerrahi Anatomisi  Kitap Yazarlığı https://www.intertipyayinevi.com/kranial-ve-periferik-sinirlerin-fonksiyonel-ve-mikrocerrahi-anatomisi

27. Bölgelere Göre Fonksiyonel Organizasyon Kitap Yazarlığı  https://www.intertipyayinevi.com/bolgelere-gore-fonksiyonel-organizasyon

28. Fonksiyonlara Özel Organizasyon Kitap Yazarlığı  https://www.intertipyayinevi.com/fonksiyonlara-ozel-organizasyon

bottom of page