top of page

Muayene ve Ameliyatlar Ücretli mi?

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bir Devlet Üniversite Hastanesidir. Özel  Hastane değildir. Tüm ameliyatlar ücretsiz olarak başarı ile yapılmaktadır. Üniversite Hastanesi olması sebebiyle esas görevi  eğitim ve öğretimdir  ve geleceğin değerli hekimlerini yetiştirmektedir.  Tüm ameliyat hizmetleri  farklı kademe ve tecrübedeki cerrahlardan oluşan bir hekim grubu tarafından verilmektedir.  Üniversite Hastanesi olması nedeniyle  öğretim üyesinin bilgisi planlaması ve gözetimi altında gece ve gündüz uzman ve uzmanlık öğrencisi hekimlere cerrahi eğitim verilmektedir. SGK tarafından tüm malzemeler karşılanmakta ve hastalarımız ek bir ücret ödememektedirler.

2547 Nolu kanunun 58. Maddesinde belirtilen kaidelere uygun olarak ve ''Yükseköğretim kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik'' gereği Öğretim Üyesi tarafından yapılan Mesaidışı-PRİMLİ Muayenelerden Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği tarafından belirlenen miktarda  ve  Öğretim Üyesi tarafından yapılan Mesaidışı-PRİMLİ Ameliyatlardan  ilgili yılın başında Türkiye Cumhuriyeti Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen BRÜT ASGARİ ÜCRETİN İKİ KATINI geçmemek üzere EGE ÜNİVERSİTESİ BAŞHEKİMLİĞİ tarafından ek ücret alınabilmektedir.

      

bottom of page